Hulp nodig? Bel 0900 - 118 88 81 (lokaal tarief) of klik hier om je aan te melden

Begeleid Wonen

Zelfstandig, maar niet alleen
Niet iedereen heeft 24 uur per dag begeleiding/toezicht nodig. Soms redt men zich met enkele uren begeleiding per dag of week. Sommigen hebben een eigen (huur)woning en krijgen woonondersteuning van Zienn. Anderen wonen in een voorziening voor Begeleid Wonen. Binnen Zienn zijn dat:
-Begeleid Wonen Leek/Tolbert, drie eengezinswoningen in Leek en Tolbert waarin drie of vier mensen samen wonen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die doorstromen vanuit een andere voorziening van Zienn (in Leek).
-Begeleid Wonen Leeuwarden, 24 huurwoningen aan de Oldegalileën waar mensen zelfstandig wonen met begeleiding op afspraak.
Het begeleidingsplan dat de cliënt en de begeleider samen maken, is het uitgangspunt voor de begeleiding. Het plan gaat in op onderwerpen als huishouden, gezondheid, geld, post, werk, dagbesteding, sociale contacten enzovoort.

De Begeleid Wonen-projecten zijn bedoeld voor mensen die zichzelf goed staande kunnen houden in de maatschappij, maar voor wie alleen of geheel zelfstandig wonen een stap te ver is of blijft.