Hulp nodig? Bel 0900 - 118 88 81 (lokaal tarief) of klik hier om je aan te melden

Begeleid Wonen

Zelfstandig, maar niet alleen
Niet iedereen heeft 24 uur per dag begeleiding/toezicht nodig. Soms redt men zich met enkele uren begeleiding per dag of week. Sommigen hebben een eigen (huur)woning en krijgen woonondersteuning van Zienn. Anderen wonen bij Zienn in een voorziening voor Begeleid Wonen of Verlengd Verblijf. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor mensen die zichzelf goed staande kunnen houden in de maatschappij, maar voor wie alleen of geheel zelfstandig wonen (nog) een stap te ver is. 

Dat zijn:
-Begeleid Wonen Leek/Tolbert, 3 eengezinswoningen in Leek en Tolbert waarin 3 of 4 mensen samen wonen of voor 1 gezin. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die doorstromen vanuit een andere voorziening van Zienn (in Leek).
-Begeleid Wonen Heerenveen, 9 appartementen in complex De Beugel in Heerenveen. De mensen die er wonen, stromen veelal door vanuit een opvang- of woonvoorziening met 24-uurszorg. Aan De Beugel krijgen zij begeleiding op afspraak van team Zienn Heerenveen. De appartementen aan de Beugel zijn -vanwege de huurprijs- niet geschikt voor jongeren.

Het begeleidingsplan dat de cliënt en de begeleider samen maken, is het uitgangspunt voor de begeleiding. Het plan gaat in op onderwerpen als huishouden, gezondheid, geld, post, werk, dagbesteding, sociale contacten enzovoort.