Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

ACT: gebundelde zorg voor dak- en thuislozen

In het ACT – team werken Zienn, VNN en GGZ Friesland samen. Het team biedt bemoeizorg en intensieve begeleiding aan dakloze en thuisloze mensen die geen aansluiting vinden binnen de reguliere hulp. ACT is een bijzondere vorm van interventie. Het team telt 7 medewerkers, bestaat sinds 1 januari 2018 en is gehuisvest in het pand van Zienn aan de Oostergoweg 1-d in Leeuwarden.

Voor wie is het ACT team?

Het ACT – team is er voor dak- en thuisloze mensen die door hun problematiek en/of gedrag moeilijk hun weg vinden binnen het reguliere hulpverleningsaanbod. Ze passen er minder goed, voelen zich er niet thuis of voelen zich onbegrepen. Het vertrouwen in de samenleving en hulpverleners is weg, met als gevolg dat bijna niemand hen nog succesvol kan ondersteunen richting passende hulp en/of huisvesting. Ze mijden hulp en/of zorgen mogelijk voor overlast op straat of in openbare ruimtes. Vanuit betrokkenen (gemeente, politie, familie, zorg-/hulpverleners) zijn er zorgen om hun soms aftakelende welzijn.

Bemoeizorg en intensieve begeleiding

ACT staat voor Assertive Community Treatment, met bemoeizorg en intensieve ambulante behandeling zet het team zich in voor deze groep mensen. Vaak speelt er in hun leven meer dan alleen (dreigende) dakloosheid en is er ook sprake van verslaving en psychische problematiek. Doordat Zienn, GGZ Friesland en VNN hun kennis, expertise en het netwerk combineren en bundelen, kan het team zorgen voor snelle behandeling op maat.

Toeleiding naar passende zorg

Het team speelt een cruciale rol bij vroegtijdige signalering van eventueel verward gedrag, bij beoordeling en risico-taxatie en bij toeleiding naar passende zorg. De bemoeienis is zo kort mogelijk en zo lang als nodig, afhankelijk van het tempo van de cliënt. De medewerkers van het ACT – team sluiten altijd aan bij de ander (hoe anders ook), geloven in mogelijkheden en zorgen dat niemand als afgeschreven wordt beschouwd.
Zodra iemand aansluiting vindt binnen het bestaande hulpverleningsaanbod, draagt het team de zorg over. Is deze aansluiting er nog niet, dan blijft het team betrokken.

Media over ACT

Leeuwarder Courant: Hulp aan warrige dakloze (januari 2018)
Friesch Dagblad: Nieuw zorgteam helpt dakloze uit de opvang (januari 2018)