Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn en ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning van Zienn? Dat kan! We hebben verschillende vormen van ondersteuning aan huis: Crisisinterventie/Bemoeizorg, Housing First, Thuisbegeleiding en ThuisPlus. Wat we waar bieden, hangt af van afspraken met gemeenten in ons werkgebied (Friesland, Groningen, Drenthe). Meer weten? In gesprek over  mogelijkheden? Graag! Neem contact op met Meinard Dijkstra (zorgverkoper), telefoon 06 47 05 71 68.

Liever ambulant

Zienn biedt opvang bij dakloosheid. Aan gezinnen, jongeren, volwassenen. En we hebben verschillende vormen van wonen voor wie het zelfstandig niet redt door een combinatie van verslaving, overlast, psychiatrische problematiek, schulden enzovoort. Maar liever ondersteunen we mensen thuis. Vooral als de situatie extra lastig is door allerlei problemen (multi-complex) biedt ambulante ondersteuning van Zienn uitkomst.

Waar biedt Zienn ambulante ondersteuning?

We zijn met ambulante ondersteuning actief in verschillende gemeenten. Wat we waar bieden, hangt af van afspraken met lokale gemeenten.

  • Crisisinterventie / Bemoeizorg

Met crisisinterventie proberen we mensen die zich aanmelden voor opvang, in de eigen omgeving te houden. We gaan eropaf, bieden de eerste crisishulp en zetten vervolghulp op touw. Als die geregeld is, stappen we ertussenuit. Bij Crisisinterventie werken we nauw samen met ketenpartners, het netwerk en natuurlijk de hulpvrager.

We zetten interventie ook in om de multiproblem-doelgroep en zorgmijders te bereiken, als een soort bemoeizorg.

Crisisinterventie en bemoeizorg zijn mogelijk op basis van subsidie.

  • Housing First

Via Housing First krijgen dakloze mensen eerst een woning en dan begeleiding van Zienn. De woning komt beschikbaar zonder dat de cliënt aan allerlei voorwaarden hoeft te voldoen. Open staan voor begeleiding is wel een voorwaarde en we zorgen dat de huur wordt betaald. Housing First lukt in nauwe samenwerking met de woningcorporatie en de betrokken gemeente.

  • Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding (ook wel maatwerkbegeleiding, woonbegeleiding aan huis, enzovoort) bieden we aan mensen die problemen (schulden, psychische problemen, verslaving, overlast, eenzaamheid enzovoort) ervaren waardoor zij het leven thuis niet op de rit hebben. Wij kunnen ze de thuissituatie begeleiden. Thuisbegeleiding kan dakloosheid voorkomen en is een steun in de rug voor wie na verblijf in een voorziening zelf weer verder gaat.

Thuisbegeleiding kunnen we overal bieden vanuit subsidie. Wij bieden dat al in De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Harlingen, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen, Tytstjerksteradiel, Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Midden-Groningen en Westerkwartier.

  • ThuisPlus

ThuisPlus gaat een stap verder dan Thuisbegeleiding en is intensieve ondersteuning aan huis. Begeleiders komen meerdere keren per week langs. Ook zonder afspraak, als extra aandacht nodig is. Bovendien is begeleiding 24/7 bereikbaar. Lukt het thuis even niet, dan kan de cliënt tijdelijk logeren bij in een voorziening van Zienn. Met ThuisPlus kunnen mensen langer thuis blijven wonen in plaats van te verhuizen naar een Beschermd Wonen-voorziening. Het kan ook een vervolgtraject van Beschermd Wonen zijn.

We bieden ThuisPlus waar we ook een voorziening in de buurt hebben. Van daaruit werken de begeleiders, en hulpvragers kunnen een extra beroep doen op de voorziening als het nodig is. We hebben voorzieningen in Leeuwarden, Sneek, Drachten, Burgum, Leek, Groningen (in samenwerking met Het Kopland) en Hoogezand en bieden ThuisPlus in en rondom die plaatsen.

Terug naar het ervaringenoverzicht