Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Beschermd Wonen Westerkwartier

Beschermd Wonen Westerkwartier is voor mensen met een beschermd wonen-indicatie uit de gemeente Westerkwartier. Ook mensen die met deze indicatie in een voorziening in een andere gemeente wonen en binding hebben met het Westerkwartier kunnen er terecht.

Wat biedt Beschermd Wonen Westerkwartier?

Bewoners krijgen binnen Beschermd Wonen Westerkwartier een eigen appartement met voorzieningen (douche, toilet, keuken) en zoveel of zo weinig ondersteuning als nodig is. Op het terrein van Crisisopvang Leek zijn hiervoor 11 plekken beschikbaar gemaakt.

De locatie is specifiek voor mensen uit de gemeente Westerkwartier. Het biedt hen de mogelijkheid om vlakbij, of binnen hun eigen gemeente hulp te krijgen. Hier is het sociaal netwerk aanwezig. Familie of vrienden op wie je terug kunt vallen, plekken die je kent en waar je je vertrouwd voelt.

Vanuit deze locatie bieden wij ook ThuisPlus in de regio Westerkwartier.

Begeleiding

Beschermd Wonen Westerkwartier biedt een beschermde omgeving, waar bewoners vaardigheden kunnen leren om in de toekomst zo zelfstandig mogelijk te wonen. Bewoners krijgen een eigen begeleider die met hen een plan maakt. Daarin staat welke hulp en begeleiding ze krijgen bij onder andere:

  • geldzaken en administratie;
  • huishouden en boodschappen;
  • zelfzorg en sociale contacten;
  • maken en bewaken van afspraken;
  • omgaan met bijvoorbeeld verslaving of psychiatrische problematiek;
  • inschakelen andere hulpverleners en indien nodig instanties;
  • vinden van werk en/of dagbesteding;
  • vinden van geschikte vervolghuisvesting.

In de begeleiding geldt dat bewoners zelf doen wat zij zelf kunnen en hulp krijgen waar nodig. Wij begeleiden aan de hand van de methodiek Krachtwerk. Bij Krachtwerk ligt de focus op krachten en talenten. De hulp verschilt per persoon. In Beschermd Wonen Westerkwartier zijn overdag medewerkers aanwezig en ’s nachts een portier. Er is dus altijd iemand bij wie de bewoners terecht kunnen.

Vragen en aanmelding

Neem voor vragen en aanmelding contact op met het Aanmeldpunt van Zienn via aanmeldpunt@zienn.nl.