Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

De Werkerij

De Werkerij biedt een integrale aanpak én medewerkers met kennis van de doelgroep. Jongeren kunnen hier aan de slag met een traject richting leren en/of werken.

Vanuit de methodieken Krachtwerk en motiverende gespreksvoering maken we een toekomstgericht plan dat aansluit bij de leefwereld en de motivatie van de jongere. Hierin staat de jongere centraal en gaan we uit van hun eigen kracht. Voorafgaande aan het traject brengen we de verschillende levensdomeinen in kaart en stellen we vast waar ondersteuning nodig is. Hierbij betrekken we de jongere zelf, maar ook het netwerk. De medewerkers van de Werkerij sluiten bij de ondersteuning aan op de leefwereld van de jongere en leveren zo maatwerk.

Meer weten over De Werkerij in/voor uw gemeente? Bel met:

  • Sjoerd Woudstra, hoofd Cluster Jongeren, s.woudstra@zienn.nl, telefoon: 06 – 47057166 of 088 – 0663720

De arbeidsmarkt op

Wie dakloos of thuisloos is (geweest), komt vaak niet aan leren of werken toe. Misschien staat niet dakloosheid maar andere obstakels werken en leren in de weg. Terwijl beide erg belangrijk zijn. Overdag aan de slag zijn, houdt actief en dat helpt om weer grip te krijgen op het leven. En een diploma of werkervaring zijn onmisbaar om een baan te vinden op de arbeidsmarkt en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Via De Werkerij van Zienn kunnen jongeren het werken of leren (weer) oppakken.

Een trajectcoach

In De Werkerij krijgt iedereen een trajectcoach. De trajectcoach onderzoekt met de jongere welke interesses de jongere heeft, wat past, waar de jongere goed in is of beter in kan (wil) worden. De coach en jongere gaan na welke studie past of welke werkervaringsplekken geschikt zijn. Voor wie nog niet toe is aan werk of studie, biedt De Werkerij andere activiteiten: vergader- en cateringservice, hout- en fietsenwerkplaats, computerwerk, sport, schoonmaakwerk, creatief bezig zijn.

Aan de slag

De bedoeling is dat de jongere actief bezig is en niet thuis hoeft te zitten. Aan de slag zijn helpt in het opbouwen van een dagritme en bij sociale vaardigheden. Plus: de jongere leert veel en stoomt zichzelf klaar voor de toekomst!

Pallasweg 10 Leeuwarden

De Werkerij van Zienn zit aan de Pallasweg 10 op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden. De Hemrik is een bedrijventerrein, handig om ook contact te leggen met naburige bedrijven. Voor werk, stage, dagbestedingsklussen of werkervaringsplekken bijvoorbeeld. In het pand aan de Pallasweg zit ook De Loods van Zienn. De Werkerij is bedoeld voor jongeren en De Loods biedt werk en dagbesteding aan andere cliënten van Zienn.

Aanmelden

Aanmelden kan door te bellen met De Werkerij op 088 – 066 31 30 of via het Aanmeldpunt van Zienn. De jongere kan zichzelf aanmelden en aanmelding mag ook via een verwijzer.

Aanmelden nieuwsbrief Zienn voor Jongeren

  • Vul hieronder het e-mailadres in waarop je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Dit filmpje is gemaakt door gemeente Leeuwarden voor maximaaljezelf.leeuwarden.nl. Een online platform voor werkzoekenden.