Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid kan een waardevolle toevoeging zijn op de ondersteuning en begeleiding die wij bieden. Ervaringsdeskundigen spreken met mensen die wij ondersteunen vanuit hun eigen ervaring met (jeugd)hulpverlening. Praten met iemand die bepaalde situaties zelf heeft meegemaakt of heeft gevoeld wat het is om bepaalde drempels tegen te komen in het leven, is fijn. Een ervaringsdeskundige kan ook heel goed worden ingezet bij het evalueren en formuleren van (nieuw) beleid, bij het geven van voorlichting binnen en buiten de organisatie en bij moeilijk oplosbare cases kan een ervaringsdeskundige wellicht een andere invalshoek vinden.

Hoe geven wij invulling aan ervaringsdeskundigheid?

Iedere locatie geeft een eigen invulling aan ervaringsdeskundigheid, passend bij de specifieke behoefte van de locatie en de cliënten. Zij werken met een ervaringsdeskundige-functie , een stagiaire, medewerkers met ervaring, een vrijwilliger of een combinatie hiervan. Er kan ook worden gebruikgemaakt door expertise van buiten.

Om de kennis te bundelen van ervaringsdeskundigen en deze beter te benutten hebben Zienn heeft samen met Jeugdhulp Friesland, Limor en Zorgbelang Fryslân het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid opgericht.

Dit platform stemt de vraag naar en het aanbod van ervaringsdeskundigen op elkaar af. Zij denkt mee met opdrachtgevers over de best mogelijke manier om ervaringsdeskundigheid in te zetten. Daarnaast is er veel aandacht voor training en begeleiding van ervaringsdeskundigen. Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid kan de gemeenten ondersteunen door ze in contact te brengen met de juiste ervaringsdeskundige.

Leren over je eigen herstel

Naast de inzet van ervaringsdeskundigen en stagiairs bieden we cliënten de mogelijkheid om te leren over hun eigen herstel met de training ‘Herstellen doe jezelf’, of een training van het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid. De cursus ‘Herstellen doe je zelf’ wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige cursusleiders. Zie ook hieronder de folder van ‘Herstellen doe je zelf’.