Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Housing First

Eerst een woning, dan begeleiding

Geen opvang, maar een eigen woning. Dat is de insteek van Housing First van Zienn. We begeleiden mensen het liefst in de eigen thuissituatie, want thuis is iemand op z’n best. Het mooie van Housing First is dat het huis beschikbaar komt zonder dat de cliënt aan allerlei voorwaarden hoeft te voldoen. Oftewel: eerst een woning en dan de begeleiding. Dit lukt in nauwe samenwerking met de woningcorporatie en de betrokken gemeente.

Voor wie is Housing First?

Housing First van Zienn is bedoeld voor dakloze mensen die door een combinatie van problematiek moeilijk toegang hebben tot een reguliere huurwoning. Er zijn bijvoorbeeld schulden, verslaving en psychiatrische problematiek. Meestal is er sprake van een lang hulpverleningsverleden. Iemands levensstijl, gedrag en verleden maken huren vaak lastig. Via Housing First van Zienn lukt het wel en krijgen mensen een woning en thuisbegeleiding. Housing First is ook erg geschikt voor zorgmijders, mensen die hulpverleners wantrouwen. Zienn heeft veel ervaring met de begeleiding van mensen die zich onttrekken aan de hulpverlening en/of van wie situatie door multi-complexe problematiek erg lastig is.

De begeleiding

De woningcorporatie stelt de woning beschikbaar en Zienn pakt de ambulante begeleiding op. We rekenen er daarbij op dat de cliënt open staat voor de begeleiding en we zorgen dat de maandelijkse huur wordt betaald. Voor de cliënt start het begeleidingstraject zodra hij of zij een beetje gesetteld is in de eigen woning. We beginnen met opbouwen van een vertrouwensband en van daaruit leggen we contacten met instanties en andere hulpverleners die van waarde kunnen zijn voor de cliënt.

In onze begeleiding gaat het over onder meer:

  • Financiën en administratie
  • Gezondheid en welzijn
  • Dagbesteding
  • Huishouden
  • Sociale contacten met instanties en ook met vrienden/familie

We pakken de begeleiding op aan de hand van een plan. Dat maken we met de cliënt en, waar nodig en mogelijk, betrekken we daarin ook instanties die van betekenis zijn.

Aanmelden

  • We zijn actief met Housing First in de gemeenten Smallingerland, De Fryske Marren, Opsterland en Súdwest-Fryslân. Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Boven (intaker), telefoon 06 45 17 23 89.
  • Ook in andere gemeenten in ons werkgebied (Friesland, Groningen, Drenthe) is Housing First mogelijk. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden, neem daarvoor contact op met Meinard Dijkstra (zorgverkoper), telefoon 06 47 05 71 68.

Aanmelden kan ook via het Aanmeldpunt van Zienn.

Uit Amerika

Housing First komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en de principes van dit begeleidingsprogramma worden inmiddels wereldwijd toegepast. De permanent dakloze mensen in New York met psychische – en verslavingsproblematiek kregen een huis als startpunt van de begeleiding in plaats van als eindstation. De voorwaarden: huur betalen en instemmen met een wekelijks bezoek van de begeleider. Terwijl het herstelproces op gang komt, bouwt de begeleider ondersteuning af. De cliënt blijft in de woning, ook als hij of zij onder ondersteuning verder kan.