Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Aanmelden of vragen?

Wilt u zich aanmelden voor de opvang, wonen of hulp bij Zienn? Dat kan bij ons Aanmeldpunt op 3 manieren:

  • Bellen met het Aanmeldpunt op 0900 – 118 88 81. Let op: op 20 en 21 november 2019 zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar in verband met onderhoud. Mailen of het aanmeldformulier invullen kan altijd.
  • Mailen naar aanmeldpunt@zienn.nl. Als u daarin uw telefoonnummer zet, kunnen wij u terugbellen.
  • Aangeven dat u hulp zoekt door het aanmeldformulier op deze website in te vullen. Daar komt u ook via de knop ‘ik zoek hulp’ in het rode tekstblok rechtsboven op deze pagina.

Ú kunt uzelf aanmelden, maar ook een professionele verwijzer of hulpverlener kan dat doen. Wij checken of Zienn voor u de juiste hulpverlener is. U (of de verwijzer) krijgt snel na de aanmelding een reactie. Als wij de passende hulp voor u hebben, volgt een intakegesprek. Daarin bespreken we de beschikking of indicatie, zorgverzekering en inkomen. Die zijn belangrijk om de hulp te kunnen starten. Wij kunnen u helpen die te regelen.

Bij vragen

Hebt u eerst een vraag, die kunt u ook stellen aan het Aanmeldpunt, via de mail (het mailadres vindt u hierboven) of via het vragenformulier. Dat vindt u ook via de knop ‘Ik heb een vraag’ in het rode tekstblok rechts op deze pagina.

Aanmelden voor crisisopvang

  • Aanmelden voor de crisisopvangcentra kan via het centrale nummer 0900 – 118 88 81.  Let op: op 20 en 21 november 2019 zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar in verband met onderhoud. 
  • Buiten kantoortijden kan aanmelden ook bij de crisisopvangcentra zelf:
    • Crisisopvang Burgum, telefoon 088 – 066 37 00
    • Crisisopvang Leek, telefoon 088 – 066 38 00.

Opvang niet altijd nodig

Raakt u binnenkort dakloos? Hebt u geen vast adres? Dreigt huisuitzetting? Opvang bij Zienn is niet altijd nodig. Sterker nog: het is het beste als u in uw eigen huis of omgeving kunt blijven. Daar maken wij ons sterk voor. Onder meer met ‘crisishulp, interventie en bemiddeling‘. Informatie en hulp kunt u krijgen via:

Aanmelden voor Dagopvang, Nachtopvang en Skrep

Aanmeldingen voor de Dagopvang en Nachtopvang en Skrep kan aan de deur van de voorziening zelf.

Voorwaarden voor aanmelding

Om in aanmerking te komen voor opvang en begeleiding door Zienn zijn een beschikking/indicatie, een ziektekostenverzekering, een uitkering of andere bron van inkomsten en een identiteitsbewijs nodig. Zienn kan helpen bij het aanvragen hiervan. Voor de dag- en nachtopvang en Skrep en bij uitzondering de crisisopvang zijn de verzekering, uitkering en indicatie niet nodig.

Begeleiding

U krijgt een begeleider, die ondersteunt om weer grip te krijgen op wonen, werken en leven. Zij werken volgens de begeleidingsmethodiek Krachtwerk.