Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Privacy en kwaliteit

Zienn wil u zo goed mogelijke opvang en/of begeleiding geven. Daarbij speelt kwaliteit een belangrijke rol en wij werken daarom volgens de normen die de Stichting HKZ heeft opgesteld voor de Maatschappelijke Opvang. Deze normen gaan over hoe we omgaan met onder meer privacy, klachten en medezeggenschap.

Zienn is HKZ gecertificeerd

Wij hebben het HKZ kwaliteitscertificaat! We zijn trots dat we als eerste opvangorganisatie in Nederland een kwaliteitscertificaat hebben gehaald. Dat was in 2006, er wordt regelmatig gecheckt of we nog voldoen aan de kwaliteitseisen voor de maatschappelijke opvang.

Privacy

Als u opvang en/of begeleiding krijgt van Zienn, dan registreren wij persoonlijke gegevens van u. Dat doen we om goede begeleiding te kunnen geven. De gegevens verzamelen we in een dossier. U kunt altijd vragen om een kopie van uw dossier en/of om gegevens uit uw dossier te verwijderen. Alleen begeleiders kunnen bij uw dossier. Bij de start van uw begeleiding nemen wij met u door met welke andere organisaties (derden) wij gegevens uitwisselen, u ondertekent daarvoor een formulier. Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder uw toestemming, behalve bij een wettelijke verplichting, een vitaal belang of een overeenkomst waar Zienn uitvoering aan moet geven.