Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Tevredenheid, tip, klacht, compliment

Tevredenheid cliënten

Cliënttevredenheid vinden we belangrijk en daarom onderzoeken we regelmatig of cliënten tevreden zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de begeleidingsgesprekken tussen jou en je begeleider over de voortgang van je begeleiding. Wanneer we de begeleiding afsluiten, is er een eindgesprek. Ook daarin gaat het over je tevredenheid met de organisatie en de begeleiding. Bovendien houden we eens in de twee jaar een groot tevredenheidsonderzoek onder alle cliënten. De informatie uit de gesprekken en onderzoeken gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. Ook al zijn er gesprekken en onderzoeken, misschien heb je nog wel een klacht of een tip. Die horen we altijd graag. Hieronder staat hoe je ons een tip of compliment kunt geven. Of hoe je een klacht in kunt dienen.

Tip, compliment, klacht

Wil je Zienn een compliment maken? Of heb je een tip over hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren? Wij horen het heel graag! Het kleinste verbeteridee kan namelijk al een groot verschil maken. Je tips en complimenten kun je aan ons doorgeven door het formulier onder aan deze pagina in te vullen en te verzenden. Bij klachten geldt onze klachtenregeling.

Klachtenregeling Zienn

Misschien ben je niet tevreden over onze dienstverlening en wil je een klacht indienen. Ook je klachten horen we graag. Het geeft ons de kans om misverstanden uit de wereld te helpen en fouten te herstellen. Lees hier onze volledige klachtenprocedure.

Ben je cliënt van Zienn, dan stap je bij een klacht allereerst naar je begeleider of het hoofd van de locatie. Vaak is een gesprek samen voldoende om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris oordeelt niet over jouw klacht, maar bekijkt samen met jou hoe er een oplossing gevonden kan worden en ondersteunt hierbij. Bijvoorbeeld om de klacht duidelijk te verwoorden, gesprekken te organiseren en begeleiden en informatie te geven over eventuele vervolgstappen. De klachtenfunctionaris behandelt alle informatie vertrouwelijk.

Klachtenfunctionarissen Zienn en Het Kopland
mw. S. Westra en dhr. N. Andringa, Oostergoweg 1-d 8901 AB Leeuwarden
Telefoonnummer: 088 – 066 30 00

Je kunt klachten op 3 manieren doorgeven:

  1. een klachtenkaart invullen. Deze is verkrijgbaar op de locatie waar je verblijft/woont/werkt of via de receptie van Zienn in Leeuwarden (telefoon 0900 – 118 88 81).
  2. het formulier hieronder invullen. Als je een reactie wilt op je klacht, is het belangrijk dat je in ieder geval je naam en e-mailadres invult.
  3. je klacht mailen naar klacht@zienn.nl.

Folder klachtenregeling

Onze klachtenregeling is ook na te lezen in de folder ‘Een klacht? Laat het weten!’