Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Kosten

Het kan zijn dat er kosten zijn verbonden aan de opvang, de zorg en/of de begeleiding je krijgt. Dat hangt van een aantal zaken af, zoals:

 • de opvangvoorziening of woonvoorziening waar je verblijft of woont
 • de indicatie die jij hebt
 • je inkomen en financiële situatie

Je hoort over kosten tijdens het Aanmeldgesprek

Na je aanmelding krijg je een Aanmeldgesprek met een Aanmeldmedewerker of een intaker. Tijdens het Aanmeldgesprek hoor je of er kosten zijn. Als die er zijn, is dat meestal in de vorm van een Eigen Bijdrage.

Kosten opvangvoorzieningen

Maak je gebruik van opvangvoorzieningen de Algemene Opvang, een crisisopvang of het Huis voor Jongeren? Dan kan het zijn dat je een Eigen Bijdrage betaalt. Deze hangt af van je inkomen. Tijdens je aanmeld- of intakegesprek hoor je wat de kosten zijn en hoe die worden verrekend.

Voor de Nachtopvang betaal je een bedrag per nacht. Daar informeert de Nachtopvang je over.

Kosten woonvoorzieningen

Ook voor onze Beschermd Wonen-locaties kan een Eigen Bijdrage gelden. Daarover hoor je tijdens het Aanmeldgesprek

In onze Beschermd Wonen-locaties bieden we wonen met begeleiding aan mensen met een indicatie vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet Maatschappelijke opvang) of voor Forensische zorg

Indicatie voor Beschermd Wonen vanuit Wlz of Wmo

Woon jij bij ons met een indicatie vanuit de Wlz of de Wmo, dan is er een verplichte Eigen Bijdrage. Deze hangt af van je inkomen. We informeren je tijdens het Aanmeld- of intakegesprek. Maar er is ook een handige rekenhulp bij het CAK. Dat is het Centraal Administratiekantoor en die int de Eigen Bijdrage. Je vindt de rekenhulp van het CAK hier.

Woon je bij ons vanuit de Wlz? Zienn brengt je geen kosten in rekening voor alle producten en diensten die onder de Wlz vallen.

Op sommige van onze Wlz-locaties kun je extra producten afnemen, zoals wassen van kleding of activiteiten op het gebied van vrije tijd. Daar rekenen wij wel kosten voor.

Tijdens het Aanmeld- of intakegesprek hoor je of op de woonlocatie extra producten of diensten mogelijk zijn en wat deze kosten. Deze extra producten en diensten zijn niet verplicht.

Onze Beschermd Wonen-locaties zijn:
 • Sociaal Pension Hoogezand
 • Beschermd Wonen Westerkwartier in Leek – hier bieden we geen wonen en begeleiding vanuit de Wlz
 • Sociaal Pension Hoekstersingel in Leeuwarden
 • Sociaal Pension Bonifatiusplein Leeuwarden
 • Forensich Wonen Oldegalileën – hier bieden we geen wonen en begeleiding vanuit de Wlz
 • Zorgopvang De Marene Leeuwarden
 • Sociaal Pension Sneek
 • Sociaal Pension Drachten