Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Krachtwerk

Zienn ondersteunt als je zélf het heft weer in eigen hand wilt nemen. We gaan in onze begeleiding daarom uit van je kracht en van je talenten, niet van je problemen. Deze manier van werken heet Krachtwerk en dat werkt!

Zo werkt Krachtwerk

Bij Zienn krijg je een eigen begeleider. Samen met de begeleider maak je een plan. Daarin staat wat je wensen zijn en hoe je die gaat realiseren. Vaak gaat het over wensen op het gebied van:
• Op orde krijgen en houden geldzaken en administratie;
• Huisvesting en wonen;
• Omgaan met instanties;
• Werken, leren, vrije tijd;
• Gezondheid en zelfzorg;
• Contacten opbouwen of onderhouden met familie, vrienden en kennissen.

Actieplan

Samen met je begeleider praat je over wat je goed kunt (over je krachten en talenten dus). En ook over wat je graag wilt bereiken in het leven. Afgesproken wordt wat je zelf doet en waar anderen bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen. Maar ook instanties als woningcorporaties, gemeente, GGZ, verslavingszorg enzovoort. Alle afspraken die jij en je begeleider maken, komen in een actieplan. De acties voer je zelf uit, maar je kunt natuurlijk rekenen op de ondersteuning van de begeleider. Het actieplan is kort en wordt regelmatig aangepast. Zo werk je in stappen aan je doelen.

Dossier

Alle gegevens over je begeleiding, zoals de actieplannen, zetten we in uw persoonlijk dossier. Daar staan ook uw persoonlijke gegevens. Dit doen we om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. We gaan vertrouwelijk om met je gegevens, daarvoor hebben we een privacybeleid. Voor een aantal van Beschermd Wonen-locaties hebben cliënten vanaf 1 januari 2021 toegang tot een elektronisch cliëntdossier in het systeem Bloqnote. Ook verwanten kunnen daarbij, als je daar toestemming voor geeft. Het gaat om de locaties Sociaal Pension Sneek, Sociaal Pension Drachten, Sociaal Pension Bonifatiusplein, Sociaal Pension Hoekstersingel, Sociaal Pension Hoogezand en Zorgopvang De Marene.

Krachtwerk en CTI

Op een aantal van onze opvanglocaties vullen we de methodiek Krachtwerk aan met CTI, oftewel Critical Time Intervention. Deze methodiek helpt je om een soepele overstap vanuit de opvang naar een nieuwe woonplek te maken. CTI bestaat uit 3 fasen (structureren, testen en uitstromen). In fase 1 wordt er veel geregeld en is er meer begeleiding. In de volgende fasen doe je steeds meer zelf. Je ontdekt waar en hoe je wilt wonen en welke hulp of begeleiding je nodig hebt in de nieuwe woonsituatie. Die bouwen we op en de begeleiding vanuit Zienn wordt afgebouwd, zo maak je een soepele overstap naar je nieuwe woonplek.

Folders Krachtwerk en CTI