Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Krachtwerk

Zienn ondersteunt als u zélf het heft weer in eigen hand wilt nemen. We gaan in onze begeleiding daarom uit van uw kracht en van uw talenten, niet van uw problemen. Deze manier van werken heet Krachtwerk en dat werkt!

Zo werkt Krachtwerk

Bij Zienn krijgt u een eigen begeleider. Samen met uw begeleider maakt u een plan. Daarin staat wat uw wensen zijn en hoe u die gaat realiseren. Vaak gaat het over wensen op het gebied van:
• Op orde krijgen en houden geldzaken en administratie;
• Huisvesting en wonen;
• Omgaan met instanties;
• Werken, leren, vrije tijd;
• Gezondheid en zelfzorg;
• Contacten opbouwen of onderhouden met familie, vrienden en kennissen.

Actieplan

Samen met uw begeleider praat u over wat u goed kunt (over uw krachten en talenten dus). En ook over wat u graag wilt bereiken in het leven. Afgesproken wordt wat u zelf doet en waar anderen bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen. Maar ook instanties als woningcorporaties, gemeente, GGZ, verslavingszorg enzovoort. Alle afspraken die u en uw begeleider maken, komen in een actieplan. De acties voert u zelf uit, maar u kunt natuurlijk rekenen op de ondersteuning van uw begeleider. Het actieplan is kort en wordt regelmatig aangepast. Zo werkt u in stappen aan uw doelen.

Krachtwerk en CTI

Op een aantal van onze opvanglocaties vullen we de methodiek Krachtwerk aan met CTI, oftewel Critical Time Intervention. Deze methodiek helpt je om een soepele overstap vanuit de opvang naar een nieuwe woonplek te maken. CTI bestaat uit 3 fasen (structureren, testen en uitstromen). In fase 1 wordt er veel geregeld en is er meer begeleiding. In de volgende fasen doe je steeds meer zelf. Je ontdekt waar en hoe je wilt wonen en welke hulp of begeleiding je nodig hebt in de nieuwe woonsituatie. Die bouwen we op en de begeleiding vanuit Zienn wordt afgebouwd, zo maak je een soepele overstap naar je nieuwe woonplek.

Folders Krachtwerk en CTI