Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Medezeggenschap cliënten

Medezeggenschap van cliënten, dat is meepraten, meedenken en meedoen. Binnen Zienn gebeurt dat op verschillende manieren:

Medezeggenschap op individueel niveau

U bepaalt voor een groot deel zelf hoe de begeleiding eruitziet. Samen met uw begeleider maakt u hier namelijk afspraken over. Deze manier van werken heet Krachtwerk. Dit is een methodiek waarbij u zelf de regie neemt, met hulp en ondersteuning van uw begeleider.

In de locaties

Als u in een locatie van Zienn woont, verblijft of werkt, dan kunt u deelnemen aan de bewoners- of participatiecommissie op deze locatie. Deze commissie bespreekt zaken die op de locatie spelen. Ook zijn regelmatig bewoners- of cliëntvergaderingen.

Zienn-breed

Zienn heeft een Centrale Cliëntenraad. Deze praat, denkt en besluit namens alle cliënten mee over onderwerpen die de hele organisatie aangaan, over Ziennbrede zaken dus. De Cliëntenraad overlegt maandelijks met het management. Een onafhankelijk begeleider van Zorgbelang Fryslân begeleidt de raad.

Af en toe organiseert Zienn een cliëntenpanel. We nodigen dan cliënten uit om te vragen hoe zij over een bepaald onderwerp denken.

Folderkaart Cliëntenraad