Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Wachttijden

Misschien is er een wachttijd voordat je terecht kunt in onze voorzieningen. De wachttijd verschilt per voorziening. Voor de opvangvoorzieningen zijn er geen of korte wachttijden en voor de woonvoorzieningen kan er een wachttijd zijn.

Wachttijd opvangvoorzieningen

Voor onze Nachtopvang Leeuwarden, Dagopvang Leeuwarden, Crisisopvang Leek en Crisisopvang Burgum geldt in principe geen wachttijd. Bij aanmelding hoor je meteen of er plek is. Voor de Algemene Opvang en het Huis voor Jongeren in Leeuwarden kan er wel een wachttijd zijn. Meer informatie over Aanmelding lees je hier.

Wachttijd Beschermd Wonen-locaties

Voor onze Beschermd Wonen-locaties kan er een wachttijd zijn. Op deze locaties bieden we wonen met begeleiding aan mensen met een indicatie vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke opvang) of Justitie (Forensische zorg/wonen).

Na Aanmelding krijg je een Aanmeld- en intakegesprek met een aanmeldmedewerker of een intaker. Die kan je vertellen wat de wachttijd is. Soms is er op de woonlocatie van je voorkeur een langere wachttijd dan op een andere woonlocatie die ook geschikt voor je is. Daar informeren we je tijdens het gesprek over.

Mocht er een wachttijd zijn, dan overleggen we altijd met je welke ondersteuning we je kunnen bieden tot je terecht kunt in onze woonvoorziening.

Onze Beschermd Wonen-locaties zijn:

  • Sociaal Pension Hoogezand
  • Beschermd Wonen Westerkwartier in Leek
  • Sociaal Pension Hoekstersingel in Leeuwarden
  • Sociaal Pension Bonifatiusplein Leeuwarden
  • Forensisch Wonen Oldegalileën Leeuwarden
  • Zorgopvang De Marene Leeuwarden
  • Sociaal Pension Sneek
  • Sociaal Pension Drachten

Meer informatie

Voor informatie over wachttijden kun je altijd terecht bij ons Aanmeldpunt.