Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Beschermd Wonen

Wonen met ondersteuning bij het dagelijks leven: een uitkomst voor wie die door problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen. Want soms zijn er zo veel en zulke grote problemen tegelijkertijd dat zelfstandig wonen niet lukt. In de sociaal pensions van Zienn kunt u Beschermd Wonen. U woont u in uw eigen zit-/slaapkamer of appartement en krijgt u zoveel of zo weinig ondersteuning als nodig is.

Samen met een begeleider werkt u aan uw toekomst. In de begeleiding staan uw krachten voorop, niet uw problemen. U krijgt hulp waar het nodig is, maar u houdt zelf de regie over uw leven. Deze manier van begeleiding heet Krachtwerk. U kunt tijdelijk of voor langere tijd in een woonvoorziening van Zienn wonen.

Beschermd Wonen bij Zienn

Beschermd Wonen bij Zienn kan in een van onze woonvoorzieningen, oftewel sociaal pensions. In een sociaal pension woont u met meerdere personen. Er is 24 uur per dag begeleiding of toezicht. Zienn heeft een sociaal pension in Drachten, Sneek, en in Hoogezand en twee sociaal pensions in Leeuwarden (Bonifatiusplein en Hoekstersingel).

Beschermd Wonen met verzorging en verpleging

Heeft u naast begeleiding bij het wonen en leven, ook verzorging en verpleging nodig? Dan is De Marene de juiste plek voor u. Daar wonen 52 mensen en iedereen heeft een eigen zit-/slaapkamer. Er zijn 6 gezamenlijke huiskamers en keukens.

Begeleid Wonen

Naast Beschermd Wonen-locaties heeft Zienn heeft in Leek/Tolbert een voorziening voor Begeleid Wonen. Want soms zijn enkele uren begeleiding per dag of per week voldoende. Vaak stromen mensen door naar deze Begeleid Wonen-voorziening als zij eerst een poos in de crisisopvang in Leek hebben zijn geweest. Als de crisis voorbij is en zelfstandig verdergaan nog een stap te ver, biedt Begeleid Wonen Leek/Tolbert een oplossing.