Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Onze werkwijze

Op deze pagina lees je in het kort wat onze werkwijze is. Over hoe we begeleiden. Hoe we de kwaliteit en tevredenheid toetsen. Waar je terecht kunt met je klachten of tips. Hoe het zit met privacy bij Zienn.

Onze manier van begeleiden

Zienn werkt samen met jou om je situatie te verbeteren. Met onze werkwijze zorgen we er samen voor dat je stappen kunt zetten naar een toekomst waarin woont, werkt en meedoet op een manier die bij je past. Wij hebben verschillende werkwijzen om jou goed te ondersteunen, dit zijn onze begeleidingsmethodieken. We werken met de begeleidingsmethodieken Krachtwerk, Veerkracht (voor kinderen), CTI en Yucel.

Krachtwerk & Veerkracht
Krachtwerk is een werkwijze waarin jouw talenten en krachten centraal staan . Met je begeleider praat je over waar je goed in bent, waar je hulp bij nodig hebt en wat je wensen voor de toekomst zijn. Je werkt in stappen aan je toekomst. Jij en je begeleider maken een actieplan waarin staat hoe je in stappen aan je toekomst werkt. Jullie bespreken dat plan regelmatig. Je voert het plan zelf uit en kunt daarbij rekenen op hulp van de medewerkers van Zienn. We kijken samen ook hoe je netwerk van familie en vrienden je kan helpen en welke hulp van andere instanties dan Zienn voor jou handig kan zijn.

In een aantal van onze locaties verblijven ook kinderen, zoals in onze crisisopvangcentra. Ook zij kunnen rekenen op begeleiding. Voor kinderen hebben we de werkwijze Veerkacht. Dat lijkt erg op Krachtwerk, maar is speciaal bedoeld voor kinderen.

CTI – dit staat voor Critical Time Intervention
CTI is onze begeleidingsmethodiek in voorzieningen waar mensen korter dan een jaar verblijven. Bij deze werkwijze wordt in 3 fasen (van elk 3 tot 4 maanden) duidelijk hoe het staat met bijvoorbeeld je financiën, netwerk, gezondheid, zelfredzaamheid. We ontdekken waar je zelf goed in bent en wat een ander voor je kan betekenen. De hulp van anderen, zoals familie, vrienden en instanties starten we alvast op en terwijl dat gebeurt bouwt Zienn de (CTI-)begeleiding af. Wanneer je dan naar je volgende woonplek gaat, is de ondersteuning die je daar nodig hebt alvast opgebouwd. Dat maakt de overgang naar de volgende plek soepeler. Meer informatie staat in onze online folderkaart over CTI.

Blokkenmethode Yucel
Op sommige locaties van Zienn geven we Krachtwerk handen en voeten met de Yucelmethode. Deze werkwijze gebruikt blokken om iemands krachten, problemen en netwerk in beeld te brengen. De blokkenmethode is erg beeldend en daardoor geschikt voor wie niet zo ‘talig’ is. Voor kinderen is het een fijne methodiek, of voor mensen met een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld.

Systeemgericht werken
Ouders, partners, kinderen, andere familieleden, maar ook buren en vrienden kunnen deel uit maken van het systeem/netwerk om je heen. Zienn werkt zo veel als mogelijk met iedereen die zich in jouw omgeving bevindt. Dat doen we alleen met jouw toestemming. Ons uitgangspunt is dat iedereen mensen om zich heen nodig heeft en dat mensen elkaar en zo zichzelf ook kunnen helpen.

Motiverende Gespreksvoering
Hoe ontdek je met iemand waar krachten liggen? Hoe motiveer je mensen om hun doelen te bereiken?
Motiverende Gespreksvoering helpt hierbij, daarom is dit de gespreksstijl die onze begeleiders gebruiken tijdens hun werk bij Het Kopland.

Medezeggenschap cliënten: meepraten, meedenken en meedoen!

We vinden medezeggenschap van cliënten erg belangrijk binnen Het Kopland, want als organisatie kunnen we veel leren van de mensen die wij begeleiden.

Hulp nodig bij het zoeken naar zorg en ondersteuning? Onafhankelijke Cliëntondersteuning kan helpen

Iedereen die informatie of ondersteuning wil bij het zoeken naar zorg of ondersteuning kan gebruikmaken van een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO). Dit kan ook als je begeleiding van Zienn krijgt. We leggen via deze link uit waar deze je bij kan helpen en hoe je in contact komt met een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Privacy en cliëntdossier

Zienn wil je zo goed mogelijke opvang en/of begeleiding geven. Daarbij speelt kwaliteit een belangrijke rol. Wij zijn daarom HKZ gecertificeerd en werken volgens de normen die de Stichting HKZ heeft opgesteld. Deze normen gaan over hoe we omgaan met onder meer privacy, klachten en medezeggenschap.

Tijdens de opvang en/of begeleiding registreren wij begeleidings- en persoonlijke gegevens van je in je cliëntdossier. Dat doen we om goede begeleiding te kunnen geven. De gegevens verzamelen we in een dossier. Je kunt altijd vragen om een kopie van je dossier en/of om gegevens uit je dossier te verwijderen. Alleen begeleiders kunnen bij je dossier. Bij de start van de begeleiding nemen wij met je door met welke andere organisaties (derden) wij gegevens uitwisselen. Je ondertekent hiervoor een formulier. Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder je toestemming, behalve bij een wettelijke verplichting, een vitaal belang of een overeenkomst waar Zienn uitvoering aan moet geven.

Voor een aantal van Beschermd Wonen-locaties hebben cliënten vanaf 1 januari 2021 toegang tot een elektronisch cliëntdossier in het systeem Bloqnote. Ook verwanten kunnen daarbij, als je daar toestemming voor geeft. Het gaat om de locaties Sociaal Pension Sneek, Sociaal Pension Drachten, Sociaal Pension Bonifatiusplein, Sociaal Pension Hoekstersingel, Sociaal Pension Hoogezand en Zorgopvang De Marene.

Bekijk onze volledige privacyverklaring.

Heb je een tip, klacht of compliment?

Als je een compliment wilt maken, een tip hebt of een klacht over onze dienstverlening, dan horen we dit graag. Lees hier hoe je jouw ervaringen met ons deelt en wat onze klachtenfunctionaris voor jou kan doen.

Tevredenheid

Cliënttevredenheid vinden we belangrijk en daarom onderzoeken we regelmatig of cliënten tevreden zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de begeleidingsgesprekken tussen jou en je begeleider over de voortgang van je begeleiding. Wanneer we de begeleiding afsluiten, is er een eindgesprek. Ook daarin gaat het over je tevredenheid met de organisatie en de begeleiding. Bovendien houden we eens in de twee jaar een groot tevredenheidsonderzoek onder alle cliënten. De informatie uit de gesprekken en onderzoeken gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.