Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Cliëntvertrouwenspersoon

De Cliëntvertrouwenspersoon

Woon je via de Wlz (de Wet langdurige zorg) met begeleiding bij Zienn? Dan is het goed te weten dat je een beroep kunt doen op een cliëntvertrouwenspersoon. In het kort is dit de CVP.

De CVP helpt je als je ontevreden bent over de begeleiding van Zienn

Wanneer kun je de CVP inschakelen?

Je kunt de CVP inschakelen als je ontevreden bent. Bijvoorbeeld als je: bent en klachten hebt, bijvoorbeeld:

 • Klachten hebt over de woon- en leefomstandigheden;
 • Klachten over de kwaliteit van de geboden Wlz-zorg;
 • Problemen hebt met de begeleiding.

Wat kan de CVP voor je doen?

Wat de CVP voor je kan doen, is:

 • goed naar je luisteren;
 • je informatie geven;
 • je helpen bij klachten;
 • helpen bij problemen;
 • jou ondersteunen bij bedenken van een oplossing.

De CVP weet goed wat organisaties die Wlz-zorg bieden vanuit de wet moeten leveren.
Dat betekent dat de CVP goed kan beoordelen of het op de locatie waar jij woont, wel goed geregeld is.
De CVP bezoekt Wlz-locaties regelmatig en houdt op die manier ook zelf in de gaten of het goed geregeld is.

Hoe vind je de CVP?

De organisatie Quasir weet wie de CVP is die jou kan helpen bij onvrede en klachten over de Wlz-zorg van Zienn.
Het Zorgkantoor in de provincie is de partij die jouw Wlz-zorg financiert. De zorgkantoren in Friesland, Groningen Drenthe werken samen met Quasir.

Je kunt Quasir bellen of mailen als je een CVP wilt inschakelen. Of bezoek de website van Quasir. Ook een familielid van je of misschien je wettelijk vertegenwoordiger kan namens jou de CVP inschakelen.

 • Telefoon: (0561) 61 87 11 (kantoor)
 • E-mail: cvp@quasir.nl
 • Website: www.quasir.nl

Goed om te weten van de klachtenregeling van Zienn

Het is goed om te weten dat Zienn ook een klachtenregeling heeft en een klachtenfunctionaris die jou bij problemen kan helpen.
De klachtenfunctionaris werkt voor alle cliënten van Zienn.
De CVP van Quasir is er voor de cliënten die bij ons zorg vanuit de Wlz krijgen.