Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Interventie voorkomt dakloosheid

Wordt u uw huis uitgezet? Staat u binnenkort op straat? Raakt u uw onderdak kwijt en bent u binnenkort dakloos? Een dakloos leven helpt u niet verder. Zienn wel. Als huisuitzetting dreigt of als u om een andere reden dakloos wordt, zoeken we met u naar oplossingen. Dat doen we met interventie of bemiddeling.

Het doel

Het doel van onze interventie en bemiddeling is dat u niet dakloos wordt, maar in uw huis of in uw eigen omgeving kan blijven. Dat is immers het fijnst. Om dat te regelen, zijn vaak meerdere partijen nodig. Daarom werken we samen met u én met mensen en instanties om u heen. Zoals de gemeente, woningcorporaties, hulpverleners, wijk- of gebiedsteams, familie, vrienden, met iedereen die maar van betekenis kan zijn. Samen zetten we alles op alles om te voorkomen dat u dakloos wordt en in de opvang belandt. Soms is tijdelijke opvang even nodig, we streven er altijd naar dat de opvang zo kort mogelijk duurt.

Als het extra moeilijk is

Huisuitzetting of dakloosheid komt niet zomaar. Meestal gaat daar iets aan vooraf. Schulden bijvoorbeeld, misschien in combinatie met verslaving, eenzaamheid, ruzies, psychische problemen. Door die problemen is het moeilijk te bedenken hoe het nu verder moet. Een helpende hand is dan erg welkom. Juist als de situatie extra moeilijk is, kan Zienn uitkomst bieden. We pakken met u de ergste problematiek aan en bieden u als het ware ‘crisishulp’. Ondertussen zetten we vervolghulp in gang. Als anderen het over kunnen nemen, zit ons werk erop. De interventie en bemiddeling van Zienn duren zo kort mogelijk. We blijven net zo lang betrokken tot vervolghulp is geregeld.

U houdt de regie!

Bij alles wat we doen, overleggen we vanzelfsprekend met u; u houdt de regie! Het is immers ook uw leven. In onze begeleiding kijken we naar wat u zelf goed kan, en dat is vaak meer dan u denkt! Onze begeleiding heet Krachtwerk.

Voor wie en waar

We bieden ‘crisishulp’, interventie en bemiddeling

  • In Friesland, Groningen en Drenthe;
  • Aan volwassenen, jongeren (vanaf 18* jaar), gezinnen;
  • Voor wie huisuitzetting dreigt, binnenkort op straat belandt, dakloos wordt en nergens terecht kan. Om welke reden dan ook en dakloos worden.

De financiering van onze hulp, interventie en bemiddeling loopt meestal via de gemeente. Zienn helpt de financiering van de hulp te regelen.

*Ben je jonger dan 18 jaar, dan helpen we je ook. Voor minderjarige jongeren zijn er andere hulporganisaties dan Zienn. We zoeken met jou uit welke hulpverlener jou het beste verder kan helpen.

Aanmelding

Voor aanmelding kunt u terecht bij het Aanmeldpunt of de intaker bij Zienn in uw gemeente.

Bijzondere vormen van interventie

Naast crisisinterventie zijn er drie bijzondere andere vormen van interventie

  1. Voor volwassenen in Leeuwarden en daarbuiten is er het interventiewerk Volwassenen, speciaal voor die mensen die moeilijk aansluiting vinden binnen de zorg of hulpverlening of verdwalen in de wirwar aan instanties en regels.
  2. Voor jongeren is er het interventiewerk Jongeren, de interventiewerkers helpen jongeren die dakloos zijn, thuisloos zijn of op een andere manier vastlopen naar de juiste hulp.
  3. Voor dakloze en thuisloze mensen die zich door hun gedrag of levensstijl zich onbegrepen voelen door hulpverleners en baat hebben bij verslavingszorg en psychische zorg is er het ACT – team van Zienn, GGZ en VNN.