Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Interventiewerk Jongeren

Ben je dakloos of heb je geen vast adres? De interventiewerkers van Zienn proberen op laagdrempelige wijze in contact te komen met jongeren die dakloos of thuisloos zijn, dat dreigen te worden of op andere wijze vastlopen. In feite slaan zij een brug tussen de (zwerf)jongere en de hulpverlening. Dat kan Zienn zijn, maar ook een andere organisatie.

Voor wie is interventiewerk Jongeren?

Het interventiewerk richt zich op jongeren van 17 tot 27 jaar in Friesland, die meerdere problemen tegelijk hebben. Hierdoor zijn ze dakloos of dreigen dit te raken.

Wat bieden de interventiewerkers?

De interventiewerkers van Zienn werken outreachend. Dit wil zeggen dat zij op een laagdrempelige manier contact zoeken. Dit kan per telefoon of e-mail gaan, maar ook sociale media zoals Facebook en WhatsApp worden ingezet. Vaak is een signaal uit de directe omgeving van de jongere de aanleiding om contact te zoeken.

Als er eenmaal een goed  contact is tussen de jongere en het interventiewerk van Zienn, is er aandacht voor de problemen. Wat er niet goed is gegaan in het verleden en vooral wat er wel goed gaat. Aan de hand van deze inventarisatie maakt de interventiewerker een inschatting van welke organisatie hier het best op aansluit. Is er een wachttijd, dan blijft de interventiewerker betrokken en pakt de eerste begeleiding op. Zolang als nodig is. Soms is dit voldoende en is verdere doorverwijzing niet nodig.

Jongeren kunnen altijd (weer) een beroep doen op interventiewerkers. Ook als hulptrajecten om welke reden dan ook stoppen.

Begeleiding

Zienn begeleidt op basis van de methodiek Krachtwerk, soms aangevuld met de methodiek Critical Time Intervention (CTI). Het is de bedoeling dat jongeren samen met de begeleiding een vervolgtraject uitzetten. Bijvoorbeeld naar zelfstandig wonen -met of zonder begeleiding- of doorstroom naar een woonvoorziening binnen of buiten Zienn. Samen maken zij een plan voor de toekomst en werken aan het realiseren van dat plan. Altijd geldt dat je zelf doet wat je zelf kunt. Je krijgt hulp waar dat nodig is.

De interventiewerker wijst de weg naar hulpverleners en instanties die kunnen helpen bij het bereiken van doelen uit het plan. In overleg worden ook familie, vrienden en andere mensen ingezet, die belangrijk voor je zijn.

Aanmelding
Je kunt de interventiewerkers rechtstreeks bellen of appen. Aanmelden via het Aanmeldpunt kan natuurlijk ook.

Interventiewerkers:

  • Sanne Holkema, 06 – 45 88 41 03
  • Chris de Jong, 06 – 10 46 74 28
  • Marco Kok, 06 – 30 14 23 97