Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Algemene Opvang Leeuwarden

De Algemene Opvang is een opvangvoorziening in hartje Leeuwarden voor mensen (vanaf 23 jaar) die niet (meer) op straat of in de Nachtopvang willen blijven. Er is sprake van 24-uursbegeleiding/-toezicht; samen met een begeleider gaat u op zoek naar een woonplek die het beste bij u past. Ook zoekt u uit welke hulp nodig is om een nieuwe start te maken.

Wat biedt de Algemene Opvang?

  • Een zit-/slaapkamer met een keukenblok, toilet en douche;
  • Inventaris in bruikleen: tafel, twee stoelen, kast, tweezitsbank/fauteuil en bed);
  • Gebruik van gezamenlijke ruimtes als het atrium, een was-, droog- en strijkruimte en een trainingsruimte;
  • Ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar huishouding. Wel is er begeleiding, die erop gericht is om dit zelfstandig op te pakken, bijvoorbeeld koken.

Begeleiding
U krijgt begeleiding op basis van de methodiek Krachtwerk, soms aangevuld met de methodiek Critical Time Intervention (CTI). De begeleiding is erop gericht dat u (weer) zelfstandig gaat wonen en u uw begeleiding helpt u daarnaartoe te werken. Samen brengen jullie in kaart hoe het staat met financiën, schulden, verslaving, eventuele verslaving en problematiek. de meest dringende zaken worden alvast opgepakt.

Uw wensen en doelen staan voorop in de begeleiding en afspraken over de begeleiding komen in een actieplan. U werkt aan de realisatie van dat plan, doet zelf wat u zelf kunt en krijgt hulp waar nodig. De begeleider wijst u de weg naar hulpverleners en instanties die kunnen helpen bij het bereiken van de doelen uit uw toekomstplan. In overleg worden ook familie, vrienden en andere mensen die belangrijk voor u zijn, ingezet.

Alcohol en middelengebruik mag alleen in de eigen kamer. Gebruik mag niet leiden tot overlast en/of de voortgang van begeleiding belemmeren. Belangrijk is dat men ook aanspreekbaar is op het gedrag.

Wat kost de Algemene Opvang?

Voor verblijf in de Algemene Opvang betaal je een bijdrage voor de huur, woonlasten, kabel en verzekeringen aan Zienn. Of de cliënt betaalt een vergelijkbare eigen bijdrage U betaalt zelf een bijdrage voor de kosten van wonen. Denk hierbij aan: huur, een bijdrage voor woonlasten, kabel en verzekeringen.

De begeleiding wordt betaald met Maatschappelijke Opvanggelden (MO-gelden). Justitie financiert de begeleiding van ex-gedetineerden als er sprake is van een verplicht reclasseringstraject. Indien nodig kan de intaker van Zienn helpen bij de aanvraag van een passende indicatie.

Aanmelding

Aanmelden kan bij de intaker van de Algemene Opvang of bij  het Aanmeldpunt van Zienn. Dit kunt u zelf doen, maar ook verwijzers of familieleden kunnen dit doen. Mogelijk is er een wachtlijst.

Folder van de Algemene Opvang

Adres:

Nieuweweg 3
8911 LK Leeuwarden
tel. 088 066 34 00