Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Crisisopvang Burgum

Crisisopvang Burgum biedt tijdelijk onderdak aan volwassenen en gezinnen die om welke reden dan ook op straat (zijn) komen te staan of hun woonsituatie (hebben) moeten verlaten. De opvang biedt plaats aan 35 personen.

Gezinsafdeling

Voor gezinnen heeft Crisisopvang Burgum een aparte gezinsafdeling ingericht. Er is plek voor 8 gezinnen.

Voor wie is Crisisopvang Burgum?

Crisiopvang Burgum is bedoeld voor volwassenen en gezinnen:

  • Die minimaal 18 jaar (bij uitzondering 16) zijn of waarvan de ouder/voogd minimaal 18 jaar is;
  • Waarbij geen sprake is van een actuele drugs- of alcoholverslaving;
  • Waarbij geen sprake is van actuele zware psychiatrische problemen;
  • Die geen intensieve en/of langdurige lichamelijke of verpleegkundige hulp nodig hebben;
  • Die samen met in- en externe begeleiders actief meewerken aan de begeleiding en vervolgoplossingen.

Wat biedt Crisisopvang Burgum?

  • Voor alleenstaanden of (echt)paren zijn er één- en tweepersoons slaapkamers. U maakt gebruik van een gezamenlijke keuken, woonkamer en ruimtes om te ontspannen. Soms is er eigen sanitair, soms wordt dit gedeeld.
  • De gezinsafdeling heeft gezinsunits met woonkamer, keukenblok, slaapkamers, eigen sanitair.
  • U verzorgt zelf de maaltijden. Als het nodig is, wordt hulp geboden bij boodschappen doen, koken enzovoort. Overdag gaat u naar eventuele dagbesteding en gaan kinderen naar school. Verblijf in de crisisopvang is zo lang als nodig.
  • Iedereen krijgt een begeleider voor zaken op allerlei gebieden, zoals hulp bij de organisatie van geld- en administratiezaken. Het kan ook gaan om ondersteuning bij het leggen en onderhouden van sociale contacten of bij het vinden van dagbesteding. Ook helpt de begeleider bij het zoeken naar een passende vervolgoplossing na verblijf in de crisisopvang.

Wat kost Crisisopvang Burgum?

Voor cliënten met een bijstandsuitkering geldt de zak- en kleedgeldnorm. U krijgt hiervoor een onderkomen, maaltijdvergoeding en begeleiding.  Meer informatie over de kosten geeft het Aanmeldpunt van Zienn.

Begeleiding

Iedere bewoner krijgt begeleiding, op basis van de methodiek Krachtwerk. Kinderen krijgen ook begeleiding, aan de hand van de methodiek Veerkracht.

Vanuit Crisisopvang Burgum bieden we ook de ambulante jeugdhulp Veerkracht aan Huis. Begeleiders van Zienn komen bij gezinnen thuis langs, waar sprake is van spanningen en dreigende onveiligheid.

Aanmelding

24 uur per dag en 7 dagen per week is aanmelding mogelijk voor Crisisopvang Burgum. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur bij het Aanmeldpunt van Zienn op telefoonnummer 0900 – 118 88 81. Aanmelden buiten kantoortijd kan bij Crisisopvang Burgum zelf, op telefoonnummer 088 – 066 37 00. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst; als er plaats is, kan iemand er meteen terecht.

Meer…

In Crisisopvang Burgum gaat iedereen met respect met elkaar om. Dat staat in de huisregels omschreven. Agressie, geweld en andere vormen van overlast zijn niet toegestaan. Alcohol- en middelengebruik mag alleen in de eigen kamer. Gebruik mag niet leiden tot overlast en/of de voortgang van begeleiding belemmeren. Het is niet toegestaan harddrugs te gebruiken. Voor rokers zijn er rookruimtes.

Adres:

Prinses Margrietstraat 63
9251 HB Burgum
tel. 088 - 066 37 00