Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Forensisch Wonen Oldegalileën

Aan de Oldegalileën in Leeuwarden heeft Zienn een locatie voor Forensisch Wonen. In deze woonvoorziening kunnen 24 mensen wonen. Er is dag en nacht begeleiding of toezicht en er is dus altijd iemand bij wie u terecht kunt; het is een soort forensisch beschermd wonen.

Forensisch Wonen kan bij Zienn ook in een van onze vijf sociaal pensions en in De Marene.

Voor wie is Forensisch Wonen Oldegalileën?

Forensisch Wonen Oldegalileën is er voor mensen die (eventueel na detentie) zorg en ondersteuning opgelegd hebben gekregen van de rechter om een zelfstandig(er) en stabiel leven op te kunnen bouwen. Het gaat om mensen die kwetsbaar zijn door psychiatrische problematiek, een verslaving of misschien een licht verstandelijke beperking.

Aan de Oldegalileën krijgt u rust, structuur én begeleiding met als doel dat de niet (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie. En waarmee ook de opstap naar een eigen plek in de maatschappij weer mogelijk is. Zo biedt Forensisch Wonen Oldegalileën perspectief.

De begeleiding

Het doel van de begeleiding is ook dat u zo zelfredzaam mogelijk wordt, een stabiel leven opbouwt en weer zelfstandig gaat wonen. Iedereen heeft een eigen begeleider met wie een actieplan wordt gemaakt waarin staat welke hulp, zorg en ondersteuning nodig zijn. Het gaat om begeleiding bij:

  • geldzaken en administratie
  • huishouden en boodschappen
  • zelfzorg en sociale contacten
  • maken en bewaken van afspraken
  • de weg vinden naar andere hulpverleners en instanties
  • enzovoort.

Vanzelfsprekend werkt Forensisch Wonen Oldegalileën samen met Reclassering.

Dagbesteding

Overdag aan de slag zijn geeft ritme en structuur en versterkt uw (sociale) vaardigheden. Daarom zetten we in de begeleiding ook in op dagbesteding, mits een dagbestedingsindicatie mogelijk is. Voor dagbesteding kunt u naar bijvoorbeeld De Loods van Zienn. Met u zoeken we naar een geschikte werk- of dagbestedingsplek.

Meer weten / aanmelden?

Verwijzing loopt via Reclasseringsorganisaties. Via ons Aanmeldpunt is meer informatie verkrijgbaar.

Adres:

Oldegalileën 223 t/m 269
8922 AD Leeuwarden
tel. 088 – 066 34 00 (via de Algemene Opvang)