Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Kamers met Kansen

Problemen thuis kunnen je flink in de weg staan bij je studie. Je komt niet aan leren toe en misschien blijf je zelfs weg van school. Zonder diploma wordt het lastig om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Kamers met Kansen biedt een kamer én begeleiding. Dat geeft je de rust om de studie weer op te pakken en je diploma te halen.

Voor wie?

Is je thuissituatie zo onrustig dat je studie eronder lijdt? Bijvoorbeeld doordat er veel ruzie is thuis of doordat je problemen in je vriendenkring hebt, dan biedt Kamers met Kansen uitkomst.

  • Je bent tussen 18 en 25 jaar;
  • Je gaat naar school of studeert;
  • Je bent redelijk zelfstandig en krijgt 2 à 3 uur begeleiding van een coach;
  • Je bent gemotiveerd.

Wat biedt Kamers met Kansen?

  • Je woont zelfstandig in een woning in doorgaans Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Drachten.
  • Je krijgt begeleiding van een coach, die als vrijwilliger 2 tot 3 uur per week hulp biedt bij van alles: administratie, geldzaken, relaties met anderen en natuurlijk de studie. Hij of zij is vooral een ‘maatje’ en geeft je net dat steuntje in de rug om verstandig om te gaan met wonen, leren en leven.
  • De begeleiding op school gaat gewoon door. Er is contact tussen de vrijwilliger en de school.

Na ongeveer 1,5 jaar pak je zelfstandig je studie en je leven weer op.

Aanmelding

  • Je coach of studieloopbaanbegeleider meldt je aan bij de zorgcoördinator van de school (ROC).
  • De zorgcoördinator verzorgt de aanmelding richting opvangorganisatie Zienn, die de dagelijkse gang van zaken regelt.
  • Je komt langs voor een kennismakingsgesprek, bezichtiging en intakegesprek. Is Kamers met Kansen voor jou de juiste plek, dan kom je op de wachtlijst. Soms start de begeleiding al voordat de kamer beschikbaar is.

Kosten

Je betaalt zelf de huur en huurtoeslag is mogelijk.

Meer informatie

Grietje de Vries, medewerker Kamers met Kansen Zienn
g.devries@zienn.nl , 06 – 17 10 18 03

Meer…

Binnen Kamers met Kansen werken Zienn, diverse opleidingscentra (ROC’s), corporaties, hulpverleners en de gemeente samen. Zienn verzorgt de werving en selectie van vrijwilligers, matchen vrijwilligers en jongeren, opstellen begeleidings- en huurovereenkomst, aanspreekpunt vrijwilligers enzovoort. Voortgangsbesprekingen vinden plaats binnen het RMC.

Folder Kamers met Kansen

Mede mogelijk door fondsen

Kamers met Kansen Friesland is mede mogelijk dankzij bijdragen van diverse fondsen* en andere gulle gevers. Hiermee hebben we de Kamers voorzien van een blijvende basisinrichting zoals vloerbedekking, zonwering, gordijnen en verlichting. Bedankt!

*waaronder het R.C. Maagdenhuis en Stichting Maria Louisa