Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Nachtopvang Leeuwarden

Wie -om welke reden dan ook- dakloos is en geen onderdak heeft, kan terecht in de Nachtopvang Leeuwarden voor een slaapplek. Hier zijn in totaal 40 bedden beschikbaar. Wanneer het beneden het vriespunt is, geldt de winterregeling. Dan breiden we het aantal slaapplekken uit naar 52 bedden.

Voor wie is de Nachtopvang?

De Nachtopvang is er voor mensen vanaf ongeveer 25 jaar die dakloos zijn. Voor wie jonger is, zijn er de crisisplekken in het Huis voor Jongeren. Aanmelden voor zo’n crisisplek kan bij het Aanmeldpunt van Zienn. Als er (nog) geen crisisplek is, kunnen jongeren natuurlijk terecht in de Nachtopvang.

Wat biedt de Nachtopvang?

• Douchegelegenheid, een maaltijd, een ontbijt en men krijgt een lunchpakket mee;
• Tegen een kleine vergoeding kan de was worden gedaan;
• Kluisjes om tijdens de nacht de persoonlijke spullen in op te slaan;
• Begeleiding bij het vinden van passende hulp en huisvesting.

Aanmelden voor de Nachtopvang

Om 17.00 uur gaat de Nachtopvang Leeuwarden open. Aanmelden voor een slaapplek voor de nacht kan op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur in de Algemene Opvang van Zienn. Op de vrijdag kunt u zich aanmelden voor de vrijdag-, zaterdag- én zondagnacht. De Algemene Opvang zit aan Nieuweweg 3 in Leeuwarden, aan de zijkant van het pand (aan de Weaze) is de ingang en deurbel van het kantoor van de begeleiders van de Nachtopvang.
Wie de vorige nacht in de opvang is geweest, heeft de volgende nacht recht op een bed als hij of zij zich voor 13.00 uur in de Algemene Opvang aanmeldt. Er is meestal wel een bed beschikbaar, maar het kan zijn dat de Nachtopvang vol is.

Nieuwe cliënten en in crisissituaties

Met nieuwe cliënten is er altijd een intake. Wie voor het eerst een slaapplek reserveert kan dit 09.00 tot 16.00 uur doen in de Algemene Opvang. Ook in crisissituaties kan reservering/aanmelding tot 16.00 uur. Geen begeleider op kantoor aanwezig? Bel dan 088 – 066 34 30.

Hoe werkt het in de Nachtopvang?

De Nachtopvang gaat om 17.00 uur open. Bij binnenkomst doet u uw waardevolle spullen in een kluis. Na het douchen is er een maaltijd in de gezamenlijke huiskamer. Van maandag tot en met vrijdag bestaat deze uit maaltijdsoep, brood en fruit. Van vrijdag tot en met zondag is er een warme maaltijd. Elke ochtend is er ontbijt en ontvangt u uw spullen uit de kluis terug. Bezoekers van de Nachtopvang helpen mee in het ‘huishouden’. Denk aan maaltijden/ontbijt verstrekken, koffie/thee zetten, opruimen en de was doen.

Mannen, vrouwen en Sleep-inn

In de Nachtopvang kunnen 40 mensen slapen. Er zijn 1, 2- en 4-persoons slaapkamers. Er is een afdeling voor mannen en een afdeling voor vrouwen. Naast de 40 slaapplekken in de Nachtopvang is er ook een Sleep-inn waar 4 mensen kunnen slapen. De Sleep-inn is er voor mensen die wel een slaapplek nodig hebben, maar nog niet toe zijn aan begeleiding. De Sleep-inn opent om 19.00 uur. Iedereen die gebruik maakt van de Sleep-inn wordt gekoppeld aan een medewerker van het ACT-team. Het ACT-team is gebundelde zorg van Zienn, GGZ Friesland en verslavingszorg.

De medewerkers

In de avond en in de ochtend zijn er medewerkers van de Nachtopvang aanwezig die helpen bij het reilen en zeilen in de Nachtopvang. ’s Nachts houdt een portier toezicht.

De begeleiding die u krijgt

U kunt 3 maanden gebruik maken van de Nachtopvang en in die periode zoekt u met de begeleider uit welke woonplek goed bij u past. Een eigen (huur)woning misschien of doorstromen naar opvang of woonvoorziening van Zienn (of van een organisatie). U krijgt begeleiding bij het vinden van de juiste plek. En bij het regelen van allerlei zaken die nodig zijn om vanuit de Nachtopvang door te stromen. Het streven is dat dit binnen 3 maanden lukt of er ligt na 3 maanden een helder actieplan. Wij begeleiden aan de hand van de methodiek Krachtwerk. Bij Krachtwerk ligt de focus op uw krachten en talenten.

Begeleiding vanuit de Algemene Opvang

De begeleiders werken vanuit de Algemene Opvang van Zienn. U krijgt een eigen begeleider en u plant samen de afspraken. Deze zijn op middagen in de Algemene Opvang.

Wat kost de Nachtopvang?

Een overnachting kost ongeveer € 5,00 per nacht. Daarvoor heeft u een slaapplek, (maaltijd)soep met brood en fruit of -in de weekenden- een warme maaltijd, koffie/thee, ontbijt en een lunchpakket. Tegen een kleine vergoeding kunt u de was doen.

Meer…

In de Nachtopvang gaat iedereen respectvol met elkaar om. In de huisregels staat onder andere dat geweld en agressie niet zijn toegestaan. Het is verboden alcohol en drugs mee te nemen of te nuttigen in de Nachtopvang; bezoekers leveren deze bij binnenkomst in.

Folder Nachtopvang

Adres:

Oostergoweg 1 (Wirdumerpoort)
8911 MA Leeuwarden
tel. 088 066 31 70

Openingstijden:

  • Aanmelden in de Algemene Opvang:
    van 09:00 tot 13:00 uur