Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Sociaal Pension Hoekstersingel Leeuwarden

Sociaal Pension Hoekstersingel is een woonvoorziening voor 24 dak- en thuisloze mensen. Het biedt rust en structuur aan mensen die door -ondermeer- psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen wonen. Er is begeleiding bij dagelijkse zaken zoals huishouden, geldzaken en post. De begeleiders kunnen ook helpen bij het opbouwen van sociale contacten, gezondheidszaken en het zoeken van passende dagbesteding. Het begeleidingsplan is de basis voor de begeleiding. U kunt tijdelijk in het pension wonen en doorstromen naar een eigen woning, al dan niet met woonondersteuning. Langere tijd in het pension wonen kan ook.

Voor wie is Sociaal Pension Hoekstersingel?

Sociaal Pension Hoekstersingel is bedoeld voor mensen, die:

  • Ouder dan 23 en dakloos of thuisloos zijn;
  • Als gevolg van psychische problemen behoefte hebben aan een omgeving met rust, veiligheid en structuur;
  • Een geldige indicatie hebben (of krijgen), vanuit WMO (Beschermd Wonen) WLZ of Justitie-gelden.

Wat biedt Sociaal Pension Hoekstersingel?

  • Een eigen gestoffeerde en deels gemeubileerde zit-/slaapkamer met keukenblok, douche en toilet;
  • Gebruik van de gezamenlijke keuken, activiteitenruimte en was- en droogruimtes.

Begeleiding

U krijgt begeleiding, op basis van de methodiek Krachtwerk. Samen met uw begeleider praat u over wat u goed kunt (over uw krachten en talenten dus). En ook over wat u graag wilt bereiken in het leven. Afgesproken wordt wat u zelf doet en waar anderen bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen. Maar ook instanties als woningcorporaties, gemeente, GGZ, verslavingszorg enzovoort. Alle afspraken die u en uw begeleider maken, komen in een actieplan. Dat wordt regelmatig bijgesteld. Er wordt actief gewerkt aan een dagbesteding.

Wat kost Sociaal Pension Hoekstersingel?

U betaalt een vierwekelijkse eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van onder meer het inkomen. Meer informatie is te krijgen bij het Aanmeldpunt.

Meer…

In de voorziening gelden huisregels. Respect voor medebewoners, medewerkers en omwonenden is regel nummer 1. Alcohol- en middelengebruik mag alleen op de eigen kamer, gebruik mag niet leiden tot overlast in welke vorm dan ook.

Aanmelding

Om in aanmerking te komen voor een plek in het Sociaal Pension Hoekstersingel heeft u een geldige beschikking of indicatie nodig. De intaker van Zienn kan u helpen bij de aanvraag van een beschikking of indicatie. U kunt zichzelf aanmelden via het Aanmeldpunt van Zienn op telefoonnummer 0900 – 118 88 81. Mogelijk is er een wachtlijst.

Folder van Sociaal Pension Hoekstersingel

Adres:

Hoekstersingel 51-53
8922 AM Leeuwarden
tel. 088 – 066 32 00