Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Sociaal Pension Bonifatiusplein Leeuwarden

Sociaal Pension Bonifatiusplein in Leeuwarden biedt een woonomgeving met rust, veiligheid en bescherming. 24 dak- en thuisloze mensen met ernstige meervoudige problematiek (psychiatrische- en verslavingsproblemen) vinden er een thuis. Ze krijgen begeleiding bij de organisatie van het huishouden, geldzaken, administratie, dagindeling en sociale vraagstukken.

Voor wie is sociaal pension Bonifatiusplein?

In aanmerking voor wonen in Sociaal Pension Bonifatiusplein Leeuwarden komen mensen die:

 • Ernstige psychiatrische- en verslavingsproblemen hebben;
 • Minimaal 23 jaar zijn;
 • Te indiceren zijn voor de functie Verblijf;
 • Willen meewerken aan de begeleiding.

Wat biedt Sociaal Pension Bonifatiusplein?

 • Een eigen kamer met soms een eigen keukenblok en sanitair. Een aantal kamers heeft geen keukenblok, dan kunt u gebruik maken van de gezamenlijke keuken;
 • De kamers zijn gestoffeerd en gedeeltelijk gemeubileerd;
 • 24 uur per dag begeleiding/toezicht, overdag en ’s avonds is een huisteam aanwezig. ’s Nachts is er een portier;
 • Een begeleider die u ondersteunt bij het dagelijks leven. Over welke begeleiding u krijgt maakt u afspraken, die worden vastgelegd in een actieplan. Uw begeleider helpt bij de uitvoering van dit plan en wijst de weg naar andere hulpverleners en instanties die kunnen helpen;
 • Begeleiding bij het op orde brengen en houden van uw geldzaken. Bij financiële problemen of schulden leiden we u naar de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland voor hulp;
 • U kunt een beroep doen op inkomensbeheer; dit houdt in dat u machtigt Zienn  uw inkomen te beheren. Zienn zorgt er voor dat uw vaste lasten altijd op tijd worden betaald. Zodra het mogelijk is, gaat u zelf uw inkomen beheren;
 • GGZ Friesland en de Verslavingszorg zijn nauw betrokken bij het Sociaal Pension.

Begeleiding

U krijgt begeleiding op basis van de methodiek Krachtwerk. Samen met uw begeleider praat u over wat u goed kunt (over uw krachten en talenten dus). En ook over wat u graag wilt bereiken in het leven. Afgesproken wordt wat u zelf doet en waar anderen bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen. Maar ook instanties als woningcorporaties, gemeente, GGZ, verslavingszorg enzovoort. Alle afspraken die u en uw begeleider maken, komen in een actieplan. Er wordt actief gewerkt aan een dagbesteding

Wat kost Sociaal Pension Bonifatiusplein?

U betaalt een vierwekelijkse eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van onder meer het inkomen. Meer informatie is te krijgen bij het Aanmeldpunt van Zienn.

Aanmelding

Om in aanmerking te komen voor een plek in het Sociaal Pension Bonifatiusplein heeft u een geldige beschikking of indicatie nodig. De intaker van Zienn kan u bij de aanvraag hiervan. U kunt zichzelf aanmelden bij het Aanmeldpunt van Zienn. Het telefoonnummer 0900 – 118 88 81. U kunt ook op de rode knop ‘Direct aanmelden’ klikken, rechts op deze pagina.

Meer…

Er gelden huisregels in het pension. Respect voor medebewoners en medewerkers is regel nummer 1, agressie en geweld zijn niet toegestaan. Alcohol- en middelengebruik mag alleen op de eigen kamer, gebruik mag niet leiden tot overlast of de begeleiding belemmeren. 

Folder Sociaal Pension Bonifatiusplein

Adres:

Bonifatiusplein 19
8911 JT Leeuwarden
tel. 088 – 066 32 50