Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Sociaal Pension Drachten

In Sociaal Pension Drachten wonen 24 mensen die door problemen (even) niet zelfstandig kunnen wonen. Zij krijgen begeleiding bij het dagelijks leven (huishouden, geldzaken, post), bij het opbouwen van een sociaal netwerk en naar passende dagbesteding. De begeleiding is gericht op doorstroom naar een eigen woning. Al dan niet met woonondersteuning. Langdurig in het pension wonen kan ook.

Voor wie?

Sociaal Pension Drachten is voor u een geschikte woonvorm, als u:

  • 23 jaar of ouder en dak- of thuisloos bent;
  • Met begeleiding redelijk zelfstandig kunt wonen;
  • Actief meewerkt aan de begeleiding;
  • In het bezit bent van een geldige indicatie (Zienn kan hulp bieden bij de aanvraag hiervan).

Wat biedt Sociaal Pension Drachten?

  • Een eigen zit-/slaapkamer met keukenblok, douche en toilet;
  • U maakt gebruik van de gezamenlijke keuken, leefruimte en was- en droogruimtes;
  • Een vorm van dagbesteding is wenselijk: afhankelijk van uw mogelijkheden doet u klussen in en om het pension, of gaat u meerdere dagen per week buitenshuis aan de slag.

Begeleiding

U krijgt begeleiding, op basis van de methodiek Krachtwerk, soms aangevuld met de methodiek Critical Time Intervention (CTI). Samen met uw begeleider praat u over wat u goed kunt (over uw krachten en talenten). En ook over wat u graag wilt bereiken in het leven. Afgesproken wordt wat u zelf doet en waar anderen bij kunnen helpen. De begeleider wijst de weg naar hulpverleners en instanties die kunnen helpen bij het bereiken van doelen uit het plan. In overleg worden ook familie, vrienden en andere mensen ingezet, die belangrijk voor u zijn. Er wordt actief gewerkt aan een dagbesteding.

Wat kost Sociaal Pension Drachten?

Voor het wonen in Sociaal Pension Drachten betaalt u een vier wekelijkse eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van onder meer het inkomen. Meer informatie is verkrijgbaar bij het Aanmeldpunt van Zienn.

Aanmelding

U kunt uzelf aanmelden via het Aanmeldpunt van Zienn op telefoonnummer 0900 – 118 88 81. U kunt ook op de rode knop ‘Direct aanmelden’ klikken, rechts op deze pagina. mogelijk is er een wachtlijst.

Meer…

In de voorziening gelden huisregels. Respect voor medebewoners, medewerkers en omwonenden is regel nummer 1. Overlast, geweld en agressie (in welke vorm dan ook) zijn niet toegestaan. Alcohol- en middelengebruik mag, mits dit op de eigen kamer is. Gebruik mag niet leiden tot overlast en/of de voortgang van begeleiding belemmeren.

Adres:

Stationsweg 118
9201 GS Drachten
tel. 088 - 066 36 00