Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Sociaal Pension Hoogezand

Sociaal Pension Hoogezand is een woonvoorziening voor 24 mensen die er door problemen niet in slagen om zelfstandig te wonen door een meervoudige problematiek (dakloosheid, schulden, (lichte) psychiatrische en psychosociale problematiek, eventueel in combinatie met een verslaving. Er zijn 21 zit-/slaapkamers en 3 aanleunwoningen. Het Sociaal Pension biedt een thuis waar rust en structuur voorop staan. Er is begeleiding bij het wonen en leven en alledaagse zaken als het huishouden, koken en de post. Hierbij geldt: wat u zelf kan, doet u ook zelf. Er wordt actief gewerkt aan dagbesteding. Wil iemand doorstromen naar een eigen (huur)woning, dan wordt daar naartoe gewerkt. Langere tijd of blijvend in de voorziening wonen kan ook.

Voor wie is Sociaal Pension Hoogezand?

Sociaal Pension Hoogezand biedt onderdak als u:

  • 23 jaar jaar of ouder bent;
  • Behoefte hebt aan een omgeving die rust, veiligheid en structuur biedt, vanwege (licht) psychiatrische – en andere (psychosociale) problemen in het leven;
  • Een passende beschikking/indicatie vanuit de WMO (Beschermd Wonen), WLZ of Justitie-gelden hebt of kunt krijgen. Daar kan Zienn bij helpen;
  • Een verblijfsstatus hebt.

Wat biedt sociaal pension Hoogezand?

  • Een gestoffeerde en gedeeltelijk gemeubileerde zit-/slaapkamer met keukenblok of een aanleunwoning voor wie redelijk zelfstandig is;
  • Gebruik van de gezamenlijke huiskamer, keuken en was- en droogruimtes;
  • Een vergoeding volgens de normen van het Nibud voor de aanschaf van levensmiddelen.

Begeleiding

U krijgt begeleiding, op basis van de methodiek Krachtwerk. Samen met uw begeleider praat u over wat u goed kunt (over uw krachten en talenten dus). En ook over wat u graag wilt bereiken in het leven. Afgesproken wordt wat u zelf doet en waar anderen bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen. Maar ook instanties als woningcorporaties, gemeente, GGZ, verslavingszorg enzovoort. Alle afspraken die u en uw begeleider maken, komen in een actieplan. Dat wordt regelmatig bijgesteld. Er wordt actief gewerkt aan een dagbesteding.

Wat kost Sociaal Pension Hoogezand?

U betaalt een vierwekelijkse eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte hiervan hangt onder meer af van het inkomen.

Aanmelding

U kunt u aanmelden via het Aanmeldpunt van Zienn op telefoonnummer 0900 – 118 88 81. Mogelijk is er een wachtlijst.

Meer…

Om Sociaal Pension Hoogezand een goede woonvoorziening voor iedereen te laten zijn, zijn er regels. Respect voor medebewoners, begeleiders en omwonenden is de belangrijkste. Geweld, agressie, overlast (in welke vorm dan ook) zijn dan ook niet toegestaan. We rekenen er ook op dat bewoners meewerken de voorziening/erf netjes en schoon te houden. Alcohol- en drugsgebruik mag, mits dit op de eigen kamer is. Middelengebruik mag niet leiden tot overlast en/of de voortgang van begeleiding belemmeren.

 

Adres:

Mansholtstraat 1-a
9602 SB Hoogezand
tel. 088 - 066 39 00