Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Sociaal Pension Sneek

Sociaal Pension Sneek is een woonvoorziening voor 24 dak- en thuisloze mensen die met 24-uurs begeleiding redelijk zelfstandig kunnen wonen. De begeleiders bieden ondersteuning bij het dagelijks leven; zo veel of zo weinig als nodig. De begeleiding is gericht op doorstroming naar een eigen woning. Al dan niet met woonondersteuning. Langdurig in het pension wonen kan ook.

Voor wie is Sociaal Pension Sneek?

Sociaal Pension Sneek is een geschikte woonvorm, voor mensen die:

  • 18 jaar of ouder zijn en dak- of thuisloos zijn;
  • Met begeleiding redelijk zelfstandig kunnen wonen;
  • Actief meewerken aan de begeleiding;
  • In het bezit zijn van een geldige indicatie (Zienn kan hulp bieden bij de aanvraag hiervan).

Wat biedt Sociaal Pension Sneek?

  • Een eigen zit-/slaapkamer met keukenblok, douche en toilet;
  • U kunt gebruikmaken van de gezamenlijke keuken, leefruimte en was- en droogruimtes;
  • U krijgt begeleiding bij het dagelijks leven (huishouden, geldzaken, post), bij het opbouwen van een sociaal netwerk en naar passende dagbesteding;
  • Samen met uw de begeleider maakt u een krachteninventarisatie en een actieplan. Hierin staat wat uw sterke kanten zijn en aan welke punten u wilt werken. Dit is de basis voor de begeleiding en het werken aan herstel.

Pension Sneek heeft ook kortdurende winternoodopvang (bij vorst) en noodopvang aan mensen die op straat terecht zijn gekomen.

Begeleiding

Iedere bewoner krijgt begeleiding, op basis van de methodiek Krachtwerk. Het is de bedoeling dat u samen met de begeleiding een vervolgtraject uitzet. Bijvoorbeeld naar zelfstandig wonen -met of zonder begeleiding- of doorstroom naar een woonvoorziening binnen of buiten Zienn. Langere tijd wonen in Sociaal Pension Sneek kan ook. Samen met uw begeleiding maakt u een toekomstplan en werkt u aan de realisatie van dat plan. Altijd geldt dat u doet wat u zelf kunt en hulp krijgt waar dat nodig is.

De begeleider wijst u de weg naar hulpverleners en instanties die u kunnen helpen bij de realisatie van uw toekomstplan. In overleg worden ook familie, vrienden en andere mensen die belangrijk zijn u, ingezet.

Wat kost Sociaal Pension Sneek?

Bewoners betalen een vierwekelijkse eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van onder meer het inkomen. Meer informatie is verkrijgbaar bij het Aanmeldpunt van Zienn.

Aanmelding

Via het Aanmeldpunt van Zienn op telefoonnummer 0900 – 118 88 81.

Meer…

In de voorziening gelden huisregels. Respect voor medewerkers en medebewoners is regel nummer 1. Geweld en agressie zijn niet toegestaan. Alcohol- en middelengebruik mag alleen op de eigen kamer. Gebruik mag niet leiden tot overlast en/of de voortgang van begeleiding belemmeren.

Adres:

Lemmerweg 53
8608 AA Sneek
tel. 088 – 066 35 00