Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Verlengd Verblijf Burgum

Verlengd Verblijf Burgum biedt een vlotte overgang naar zelfstandigheid, voor mensen die nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen maar inmiddels de ‘crisis’ wel zijn ontgroeid. Zienn heeft hiervoor zes appartementen beschikbaar, waarvan 3 appartementen voor (9) alleenstaanden en 3 voor een gezin. Een appartement biedt ruimte aan 1 gezin of 3 alleenstaanden.  De voorziening is gevestigd naast het gebouw van de Crisisopvang.

Voor wie is het Verlengd Verblijf Burgum?

Verlengd Verblijf Burgum begeleidt en traint volwassenen en gezinnen:

  • Die -opnieuw-  de stap naar zelfstandig wonen willen leren zetten en met begeleiding actief werken aan de toekomst;
  • minimaal 21 jaar zijn;
  • Die redelijk zelfredzaam zijn: bijvoorbeeld cliënten uit een andere voorziening van Zienn (veelal de crisisopvang), voor wie zelfstandig wonen nog een stap te ver is.

Wat biedt Verlengd Verblijf Burgum?

In het appartementencomplex van Verlengd Verblijf Burgum heeft Zienn zes trainingsappartementen.

  • Er kunnen maximaal 3 volwassenen of 1 gezin in een appartement wonen;
  • in een appartement met 3 volwassenen heeft iedere bewoner een eigen kamer. Keuken, woonkamer en sanitair worden gedeeld. De appartementen zijn ook geschikt voor gezinnen;
  • In het appartement staan meubels, een wasmachine en kookapparatuur;
  • U woont redelijk zelfstandig in Verlengd Verblijf Burgum. Waar nodig krijgt u ondersteuning van een begeleider. Bijvoorbeeld bij het huishouden, omgaan met geld, sociale contacten, vinden van werk, wegwijs worden in de maatschappij, enzovoort;
  • Uw krachten en talenten staan voorop, niet uw problemen. Wat u zelf kan, doet u zelf, waarbij de begeleider van Zienn ondersteunt. De regie blijft bij uzelf. De afspraken die u maakt over de begeleiding komen in een actieplan;
  • Opvang in Verlengd Verblijf is altijd tijdelijk, de duur hangt af van uw situatie en hoe het vervolgtraject zich ontwikkelt. Uiteindelijk stroomt u uit naar bijvoorbeeld een eigen woning. Al dan niet met woonondersteuning aan huis van Zienn of ondersteuning vanuit andere instanties.

Begeleiding

Iedere bewoner krijgt begeleiding, op basis van de methodiek Krachtwerk.

Wat kost Verlengd Verblijf Burgum?

Wie in Verlengd Verblijf Burgum woont, betaalt een maandelijkse bijdrage aan Zienn voor de kosten van wonen: huur,  een bijdrage voor woonlasten, kabel en verzekeringen. Begeleiding wordt gefinancierd met Maatschappelijke Opvanggelden (MO-gelden) of met Justitie-gelden.

Aanmelding

In overleg met de begeleider van Crisisopvang Burgum kan men zich aanmelden voor Verlengd Verblijf Burgum bij het Aanmeldpunt van Zienn. Ook de begeleider kan de aanmelding regelen. Soms is er een wachttijd.

Meer…

Respect voor medebewoners en medewerkers staat voorop en is daarom één van de belangrijkste huisregels. Geweld, agressie en harddrugs zijn niet toegestaan.

 

Adres:

Prinses Margrietstraat 63
9251 HB Burgum
tel. 088 066 37 00