Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Verlengd Verblijf Leek

Verlengd Verblijf Leek is een trainingsvoorziening voor mensen die zich redelijk zelf kunnen redden, maar nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. In een appartement van Verlengd Verblijf kunnen zij (opnieuw) zelfstandig leren wonen. Bijvoorbeeld na een verblijf in de Crisiopvang. In Verlengd Verblijf Leek wonen 11 mensen.

Voor wie is Verlengd Verblijf Leek? 

Verlengd Verblijf Leek begeleidt en traint volwassenen die:

 • Zelfstandig wonen willen leren en met de begeleiding actief willen werken aan de toekomst;
 • Redelijk zelfredzaam zijn;
 • Minimaal 18 jaar zijn.

Wat biedt Verlengd Verblijf Leek?

 • Een eigen appartement met een keukenblok, toilet en douche;
 • Inventaris in bruikleen: tafel, twee stoelen, kledingkast, bureau, tweezitsbank/fauteuil en bed);
 • Gebruik van gezamenlijke was-, droog- en strijkruimte ;
 • Ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar huishouding.
 • U verzorgt zelf de maaltijden;
 • Overdag gaat u naar eventuele dagbesteding;
 • De voorziening ligt op het terrein van Crisisopvang Leek;
 • U krijgt begeleiding ter ondersteuning van uw dagelijks leven, bijvoorbeeld  bij het vinden van werk of dagbesteding, hulp bij geldzaken of bij het opbouwen van contacten met vrienden en familie;
 • Begeleidingsafspraken en –doelen staan vastgelegd in een begeleidings-/actieplan. Wonen in deze opvangvoorziening is tijdelijk.

Begeleiding

Iedere bewoner krijgt begeleiding, op basis van de methodiek Krachtwerk.

Wat kost Verlengd Verblijf Leek?

Voor wonen in Verlengd Verblijf Leek betaalt u een maandelijkse bijdrage aan Zienn voor de kosten van wonen: huur, een bijdrage voor woonlasten, kabel en verzekeringen. Mogelijk is er sprake van een vierwekelijkse eigen bijdrage (aan het CAK). Dit hangt af van de financiering. De hoogte van een eventuele eigen bijdrage is afhankelijk van onder meer het inkomen. Meer informatie is verkrijgbaar bij het Aanmeldpunt van Zienn.

Aanmelding

Aanmelding loopt via het Aanmeldpunt van Zienn.

Meer…

In Verlengd Verblijf Leek wonen en werken meerdere mensen. Om dat goed te regelen, zijn er afspraken. De belangrijkste daarvan zijn dat iedereen goed omgaat met het appartement en de omgeving en rekening houdt met elkaar. Overlast, in welke vorm dan ook, is dan ook niet toegestaan.

Adres:

Oldebertweg 61
9351 PC Leek
tel. 088 066 38 00