Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

De Marene in Leeuwarden

De Marene is een locatie voor beschermd wonen met verzorging en begeleiding, speciaal voor mensen die zich door hun gedrag en levensstijl minder thuis voelen in een reguliere woonzorgcentrum. In De Marene wonen 52 mensen. Samen met u maken we een actieplan. Daarin kijken we naar zaken als gezondheid, hygiëne, financiën, eenzaamheid, verslaving en dagbesteding. Zorgopvang De Marene ligt in het groenrijke Potmarge-gebied in Leeuwarden.

Dagbesteding

Dagbesteding is een belangrijk onderdeel in De Marene. Zinvolle dagbesteding is gericht op het behoud of ontwikkeling van vaardigheden. Samen met u kijken we welke dagbesteding bij u past en wat u goed kunt. Onze visie is: iedereen is actief en doet mee waar hij of zij kan. Als u een beperking heeft, bent u met de nodige aanpassingen actief. Ook als u wat ouder bent, blijft u zo lang mogelijk actief.

Voor wie is Zorgopvang De Marene?

U komt in aanmerking voor een plek in Zorgopvang De Marene Leeuwarden als:

 • U kunt beschikken over een geldige indicatie/beschikking vanuit de WMO (Beschermd Wonen), WLZ of Justitie-gelden;
 • Er sprake is van meervoudige problematiek (schulden, verslaving, verplegings- of verzorgingsvraag, onvoldoende zelfredzaamheid);
 • Een reguliere (ouderen)voorziening niet bij u past;
 • U minimaal 18 jaar bent;
 • Een verblijfsstatus hebt.

Wat biedt Zorgopvang De Marene?

 • Een eigen zit-/slaapkamer met toilet en douche. De kamer is gemeubileerd en in overleg kunt u eigen meubilair meenemen;
 • Per woongroep is er een gezamenlijke huiskamer met keuken. De Marene heeft 6 woongroepen met elk 8 of 9 bewoners. Samen bent u verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in uw huiskamer; iedereen doet mee waar het kan;
 • Diverse huishoudelijke apparatuur is aanwezig. Wasmachine om de was te doen, magnetron, kooktoestel;
 • Alle maaltijden, koffie en thee, gelegenheid om uw was te doen;
 • Ondersteuning en (medische) zorg;
 • Dagbesteding, hiervoor is een indicatie nodig.

Begeleiding

Samen met uw begeleider Zorg maakt u een actieplan waarin staat welke verzorging en/of verpleging nodig is en welke begeleiding u krijgt bij bijvoorbeeld eenzaamheid, schulden of verslaving. Budgetbeheer kan deel uitmaken van de begeleiding.

U krijgt begeleiding, op basis van de methodiek Krachtwerk. U en uw begeleider praten over wat u goed kunt (over uw krachten en talenten dus) en wat u graag wilt. Er worden afspraken gemaakt over wat u zelf doet en waar anderen u bij kunnen helpen, bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen. Waar nodig worden ook artsen, ergo- en fysiotherapeuten en instanties als woningcorporaties, gemeente, psychiatrische zorg en verslavingszorg ingeschakeld.

Wat kost Zorgopvang De Marene?

U betaalt een vierwekelijkse eigen bijdrage aan het CAK in de zorgkosten. Deze is inkomensafhankelijk.

Aanmelding

Aanmelden voor Zorgopvang De Marene gaat via het Aanmeldpunt van Zienn.

Meer…

In de voorziening gelden huisregels. Respect voor medebewoners, medewerkers en omwonenden is huisregel nummer 1.  Geweld, overlast en agressie (in welke vorm dan ook) zijn niet toegestaan. Alcohol- of drugs mogen worden gebruikt, mits dit op de eigen kamer is. Middelengebruik mag nooit leiden tot overlast en/of de voortgang van de begeleiding belemmeren.

 

 

Adres:

J.H. Knoopstraat 2
8933 GS Leeuwarden
tel. 088 - 066 33 00