Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Opvang

Jongeren, mannen, vrouwen en gezinnen die dakloos zijn of worden, vinden bij Zienn een dak boven hun hoofd. In onze eigen opvangvoorzieningen of –met onze hulp- elders. Voor de dag, de nacht, of voor langere tijd.

Werken aan uw toekomst

In de opvang van Zienn werkt u samen met een begeleider aan uw toekomst. In de begeleiding staan uw krachten voorop, niet uw problemen. U krijgt hulp waar het nodig is, maar u houdt zelf de regie over uw leven. Deze manier van begeleiding heet Krachtwerk. Uiteindelijk stroomt u door naar een eigen (huur)woning of naar een woonvoorziening voor langere tijd. Want onderdak in een opvangvoorziening van Zienn is tijdelijk en zo kort mogelijk.

Opvanglocaties van Zienn

Zienn heeft de volgende opvanglocaties in Friesland en in Groningen:

Nachtopvang in Leeuwarden
Een bed voor de nacht, een douche, een warme maaltijd en ontbijt voor mensen die dakloos zijn.

Dagopvang in Leeuwarden
Een ontmoetingsplaats voor mensen zonder dak of thuis. Een plek aan de rand van de binnenstad waar dakloze en thuisloze mensen even bij kunnen komen van het leven op straat.

Algemene Opvang in Leeuwarden
Een opvangvoorziening in hartje Leeuwarden voor mensen die niet (meer) op straat willen leven.

Huis voor Jongeren in Leeuwarden
Een voorziening voor jongeren die (weer) zelfstandig willen wonen en daar ondersteuning bij willen.

Crisisopvang in Burgum en in Leek
Tijdelijk onderdak voor volwassenen en gezinnen die om welke reden dan ook op straat (zijn) komen te staan.

Verlengd Verblijf in Burgum en in Leek
Tijdelijk onderdak voor mensen die nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen maar inmiddels de ‘crisis’ wel zijn ontgroeid.