Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Thuisbegeleiding

Huurachterstand. Schulden. De rekeningen stapelen zich op. Misschien bent u uw baan kwijt geraakt, is uw relatie stuk gelopen en hebt u het gevoel er alleen voor te staan. Mogelijk speelt er een verslaving of psychische problematiek. En als huisuitzetting ook nog eens dreigt, lijkt er soms geen uitweg meer te zijn. Zienn kan u helpen. Mensen bij wie de problemen zich opstapelen en voor wie dakloosheid op de loer ligt, bieden we thuisbegeleiding. Een begeleider komt dan bij u thuis langs om ondersteuning te bieden.

Thuisbegeleiding komt in 2 varianten

  1. De eerste variant van Thuisbegeleiding is bedoeld om u te helpen uw leven weer op de rit te krijgen en dakloosheid te voorkomen. Deze variant is ook erg geschikt als u na verblijf in een woon- of opvangvoorziening weer zelf verder gaat en een steun in de rug nog goed kunt gebruiken.
  2. De tweede variant is ThuisPlus; dat is intensieve ondersteuning aan huis en vooral bedoeld voor mensen die zonder hulp niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Met intensieve thuisbegeleiding kan dat wel, dan komt de begeleider vaker bij u thuis langs om hulp te bieden. U woont dan als het ware beschermd thuis en kunt langer thuis blijven wonen. ThuisPlus kan ook een vervolgtraject zijn van Beschermd Wonen.

Voor wie?

De thuisbegeleiding van Zienn is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die het leven thuis niet meer op de rit hebben, waardoor dakloosheid dreigt. De meer intensieve variant is er voor mensen die hulp nodig hebben bij zelfstandig wonen.
Zienn is voor mensen bij wie van alles tegelijkertijd speelt: schulden, eenzaamheid, verslaving, psychische problematiek.
Wij bieden hulp aan mensen in de meeste gemeenten in Groningen en Friesland, afhankelijk van afspraken die we daarover hebben met de gemeente. Het Aanmeldpunt van Zienn weet er meer van.

Over de begeleiding

Een begeleider van Zienn komt bij u thuis langs om u de hulp te bieden die u wenst of nodig hebt. We gaan uit van wat u kan en niet van uw problemen. Samen met u maken we een plan voor de toekomst. Dat plan voert u zelf uit, maar u kunt rekenen op ondersteuning van uw begeleider. Waar mogelijk betrekken we ook familie, vrienden en andere instanties die voor u van betekenis kunnen zijn. Onze begeleidingsmethode heet Krachtwerk en u leest er hier meer over.

De kosten

De kosten van thuisbegeleiding hangen af van de beschikking die u heeft. Een beschikking komt van het wijk- of gebiedsteam in uw gemeente. Meer informatie daarover is te krijgen bij het Aanmeldpunt van Zienn.
Thuisbegeleiding wordt gefinancierd vanuit de WMO (Begeleiding), met Justitiegelden (forensische zorg) of vanuit MO-gelden. Het kan zijn dat er een eigen bijdrage (per 4 weken) geldt en de hoogte van een eventuele eigen bijdrage is afhankelijk van onder meer uw inkomen.

Aanmelding

Informatie over aanmelding voor thuisbegeleiding is te krijgen bij het Aanmeldpunt van Zienn.