Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Voor jongeren

Heb je geen vast woonadres? Slaap je dan weer een tijdje hier, dan weer een tijdje daar? Of heb je misschien geen slaapplaats en ben je dakloos? Zienn kan je helpen. We bieden onderdak voor jongeren. Zodat je tot rust kan komen en weer aan je toekomst kan bouwen. Daar krijg je natuurlijk begeleiding bij.

Er zijn vaak meerdere redenen waarom het niet lekker loopt in iemands leven: schulden, verslaving, werkloosheid, slecht contact met familie en vrienden. We helpen je dit soort problemen aan te pakken. Jij staat centraal in onze begeleiding, niet jouw problemen. Onze manier van begeleiden heet Krachtwerk.

Voor jongeren heeft Zienn dus een specifiek aanbod. We zorgen er in de eerste plaats voor dat je problemen niet groter worden. Dit is ons aanbod voor jongeren:

 • Interventiewerk
  Medewerkers van Zienn ‘sporen’ jongeren met problemen op en begeleiden ze naar passende hulpverleningstrajecten. Al dan niet bij Zienn.
 • Huis voor Jongeren Leeuwarden
  Opvang- en trainingsvoorziening voor 20 jongeren in Leeuwarden. Hier woon je tijdelijk en leer je ook de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
 • Nachtopvang
  In de Nachtopvang is een afdeling ingericht, speciaal voor jongeren. Nachtopvang is tijdelijk; medewerkers gaan al snel met jongeren in gesprek over hun toekomst.
 • Crisisopvang in Burgum en in Leek
  Ook in onze crisisopvang in Burgum en in Leek kunnen jongeren terecht. Daar maak je met begeleiding een nieuwe start. De opvang is tijdelijk.
 • De Werkerij
  In De Werkerij in Leeuwarden krijgen jongeren (16-27 jaar) coaching richting werken, leren, dagbesteding. Ook kunnen ze aan de slag in de activiteiten van De Werkerij.
 • Kamers met Kansen Friesland
  Bij Kamers met Kansen in Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heereveen wonen studerende jongeren die door een instabiele thuissituatie niet aan leren toekomen. Je krijgt -ongeveer 1 jaar- begeleiding van een vrijwilliger bij alledaagse zaken.
 • Reload2GO 
  Een begeleidingstraject voor jongeren van 17 tot 23 die hun huis willen of moeten verlaten. De begeleiding richt zich ook op ouders en andere gezinsleden. Doel: voorkomen dat je op straat komt te staan of in de opvang belandt.