Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Wanneer kan Zienn helpen?

Als huisuitzetting of dakloosheid dreigt

Wordt u uw huis misschien uitgezet? Bent u binnenkort dakloos? Ook dan kan Zienn helpen. Door problemen als schulden, weinig geld, verslaving, ruzies, huurachterstand en eenzaamheid bijvoorbeeld wordt het leven lastig. Juist als de situatie extra moeilijk is, kan Zienn uitkomst bieden. Met u en met familie/vrienden en instanties om u heen zoeken we naar oplossingen waarmee u in uw huis of in uw omgeving kunt blijven. En niet dakloos wordt of in de opvang terecht komt.

Met opvang als u dakloos bent

Zienn helpt…als u dakloos of thuisloos bent. We hebben verschillende vormen van opvang voor jongeren, volwassen en gezinnen, waar u tijdelijk kunt wonen. U krijgt begeleiding bij het maken van een nieuwe start, zodat u weer zelfstandig kunt wonen.

Met woonvoorzieningen als het even niet lukt zelfstandig te wonen

Soms zijn er zo veel en zulke grote problemen tegelijkertijd dat zelfstandig wonen niet lukt. In de woonvoorzieningen (sociaal pensions) van Zienn woont u in uw eigen zit-/slaapkamer of appartement en krijgt u zoveel of zo weinig ondersteuning als nodig is. U kunt tijdelijk of voor langere tijd in een woonvoorziening van Zienn wonen. Voor mensen die naast Beschermd Wonen ook verzorging en/of verpleging nodig hebben hebben we Zorgopvang De Marene.

Met thuisbegeleiding

Mensen bij wie de problemen zich opstapelen en voor wie dakloosheid op de loer ligt, bieden we thuisbegeleiding. Een begeleider komt dan bij u thuis langs om ondersteuning te bieden. Thuisbegeleiding kan dakloosheid voorkomen of een steun in de rug zijn voor wie na verblijf in een voorziening weer zelfstandig woont. Meer intensieve thuisbegeleiding kan ook, dan komt een begeleider vaker bij u thuis langs om hulp te bieden. U woont dan als het ware beschermd thuis.

Als u nergens anders terechtkunt

Zienn is er voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Hebt u geen familie of vrienden om een beroep op te doen? Voelt u zich onbegrepen door anderen? Mist u de aansluiting met de hulpverlening? Bij Zienn voelt u zich misschien wel thuis. We helpen u met oog en aandacht voor uw verhaal en uw manier van leven. Samen met een begeleider werkt u aan uw toekomst. In de begeleiding staan uw krachten voorop, niet uw problemen. U krijgt hulp waar het nodig is, maar u houdt zelf de regie over uw leven. Deze manier van begeleiding heet Krachtwerk.