Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Interventiewerk Volwassenen

Dakloos, veel problemen, van het kastje naar de muur worden gestuurd en hierdoor geen duidelijkheid krijgen. In dit soort situaties komt het Interventiewerk van Zienn in beeld.

Voor wie?

Kent u iemand die dakloos is (of wordt) en verdwaalt in de wereld van regels, protocollen en hulpverlening. Komt iemand er –door gedrag en levensstijl bijvoorbeeld- niet uit met betrokken hulpverleners of instanties? Is er naast dakloosheid ook sprake van verslaving, schulden, overlast en psychische problemen? Dan kunt u een beroep doen op het interventiewerk van Zienn.

Hoe werkt het Interventiewerk?

De interventiewerker van Zienn zoekt mensen actief op. Hij staat naast de persoon en ondersteunt waar nodig. Daarnaast is de interventiewerker een verbindende schakel tussen de persoon en instanties, hulpverleners en netwerk. Als het nodig of gewenst is, wordt er toegewerkt naar een regulier hulpverleningstraject en/of onderdak.

Wie kan de interventiewerker inschakelen

Potentiële cliënten, instanties, hulpverleners en het netwerk kunnen een beroep doen op het interventiewerk. Bijvoorbeeld als er zorgen zijn en iemand er zelf niet meer uitkomt. Een indicatie is niet nodig en er is geen wachttijd, de interventiewerker komt zo snel mogelijk in actie.

Contact

Hulp nodig? Bel of app met ons interventiewerk via telefoonnummer 06 57 05 78 94.
Contact zoeken via ons Aanmeldpunt kan ook altijd.

Adres

Het Interventiewerk Volwassenen Zienn zit aan de Oostergoweg 1-d, 8911 MA Leeuwarden. De interventiewerkers hebben zo weinig mogelijk gesprekken op kantoor, maar zoeken mensen actief op.