Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn en Het Kopland werken samen

17 oktober 2015

Alice Vellinga is sinds 1 juli jl. de nieuwe directeur-bestuurder van Zienn. Ze is Kees van Anken opgevolgd die 25 juni afscheid nam. Alice stuurt ook Het Kopland aan, een organisatie voor Maatschappelijke – en Vrouwenopvang in Groningen en Drenthe. Zienn en Het Kopland hebben samenwerkingsplannen die inmiddels vorm hebben gekregen in een personele unie. Alice: ‘We onderzoeken hoe we de samenwerking verder kunnen uitwerken.’

Het Kopland en Zienn vormen op dit moment een personele unie op bestuurlijk niveau; we hebben een gezamenlijke bestuurder in de persoon van Alice Vellinga. ‘Ik ben met veel plezier bij Zienn aan de slag. Zienn en Het Kopland slaan de handen ineen, om sterker te staan. Dat heeft voordelen voor cliënten (groter aanbod), medewerkers (kennisdeling) en de organisatie (efficiency in intake, ICT, kwaliteitssysteem enzovoort). We onderzoeken hoe we de samenwerking verder uit kunnen werken.’

Samenwerken op inhoud
‘We gaan op inhoud nauwer samenwerken. Van ongeveer 12 punten zoeken we uit hoe samenwerking het meest efficiënt is. Bijvoorbeeld: Is een gezamenlijke basismethodiek wenselijk? Hoe kunnen we de methodiek Veerkracht (voor kinderen in de opvang) breed introduceren? Wat is mogelijk in gezamenlijke inkoop, administratieve systemen, ICT enzovoort? Hoe kan een gezamenlijk kenniscentrum eruitzien? Bij alle samenwerkingsstappen zijn onze medezeggenschapsorganen nauw betrokken.’

Afzonderlijke stichtingen
‘Welke (rechts)vorm het beste bij onze samenwerking past, heeft vanzelfsprekend ook onze aandacht. Er liggen nog geen definitieve plannen. Helder is wel dat Zienn en Het Kopland afzonderlijke stichtingen blijven. Met een eigen aanbod en een eigen gezicht naar buiten. De lokale managers, hoofden (bij Zienn) en teamleiders (bij Het Kopland) blijven de directe contactpersonen voor de lokale partners en financiers. Zo kunnen we lokaal maatwerk bieden en inspringen op lokale afspraken/wensen.’

Terug naar het nieuwsoverzicht