Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Fries Platform Ervaringsdeskundigheid

8 oktober 2019

Het inzetten van ervaringsdeskundigen kan leiden tot betere (jeugd)zorg. Om die reden richten Jeugdhulp Friesland, Limor, Zienn en Zorgbelang Fryslân het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid op.

Ervaringsdeskundigen kunnen een waardevolle toevoeging zijn op de behandeling en of begeleiding van cliënten. Zij spreken met cliënten vanuit hun eigen ervaring met (jeugd)hulpverlening. Praten met iemand die bepaalde situaties zelf heeft meegemaakt of heeft gevoeld wat het is om bepaalde drempels tegen te komen in het leven, is fijn. Een ervaringsdeskundige kan ook heel goed worden ingezet bij het evalueren en formuleren van (nieuw) beleid, bij het geven van voorlichting binnen en buiten de organisatie en bij moeilijk oplosbare cases kan een ervaringsdeskundige wellicht een andere invalshoek vinden.

‘Nieuwe wetgeving rondom de zorg stelt gemeenten voor diverse problematiek, bijvoorbeeld een sluitende aanpak vinden voor mensen met verward gedrag, waarbij zij graag de input willen hebben van mensen met eigen ervaringen. Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid kan de gemeenten ondersteunen door ze in contact te brengen met de juiste ervaringsdeskundige’, aldus projectleider Koos de Boed. Zo is het platform benaderd door Zorgbelang Fryslân om deel te nemen in ‘wijk-GGD’er in het sociaal wijkteam’, een project van gemeente De Fryske Marren.

Het platform stemt de vraag naar en het aanbod van ervaringsdeskundigen op elkaar af. Zij denkt mee met opdrachtgevers over de best mogelijke manier om ervaringsdeskundigheid in te zetten. Daarnaast is er veel aandacht voor training en begeleiding van ervaringsdeskundigen.

Voor de bestuurders van Jeugdhulp Friesland, Limor, Zienn en Zorgbelang Fryslân gaat een lang gekoesterde wens in vervulling met dit initiatief. ‘Ervaringsdeskundigen kunnen het gat dichten dat wordt ervaren tussen de cliënt en de sociale professionals, tussen leefwereld en systeemwereld. Die professionals kunnen zowel zorgverleners als beleidsmakers of bestuurders zijn. Ervaringsdeskundigen kunnen met hun ervaringskennis zorgen voor een brug tussen beide werelden, of iets toevoegen aan een van beide omdat ze als ‘een van hen’ worden gezien’, aldus bestuurder Jeroen van Oijen van Jeugdhulp Friesland.

Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid is mede tot stand gekomen dankzij het Kansenfonds van Provincie Fryslân en wordt ondersteund door GGZ Friesland, VNN, Ixta Noa, Zwerfjongeren en Steunpunt Zorg en Onderwijs.

Terug naar het nieuwsoverzicht