Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Project InSightOut houdt dakloze jongeren Westerkwartier uit de crisisopvang

11 april 2017

Crisisopvang Leek van Zienn start 12 april in de Westerkwartier-gemeenten (provincie Groningen) met InSightOut, een project waarbij dakloze jongeren direct onderdak in een woning krijgen in plaats van een plek in de crisisopvang. De woning is gekoppeld aan een jaar thuisbegeleiding door Zienn. Het doel is de woonvaardigheden van de jongere te versterken en een steunnetwerk op te bouwen zodat de jongere na een jaar zo zelfstandig mogelijk verder kan.

Vanuit het project kunnen 6 jongeren uit het Westerkwartier, die dakloos zijn of dreigen te worden, direct worden gehuisvest. Zienn huurt de jongerenwoning van corporatie Wold&Waard. Na een jaar krijgt de jongere de woning, als het traject succesvol is doorlopen, op naam. Een InSightOut-traject duurt dus een jaar. Voorafgaand aan het traject brengen we de mogelijkheden van de jongere in kaart, zodat er zicht is op de benodigde ondersteuning.

Begeleiding afbouwen, steunnetwerk opbouwen

Bij de start krijgt de jongere zo’n 6 uur begeleiding per week om problematiek aan te pakken, woonvaardigheden te versterken én een informeel (familie, vrienden) en formeel (professionele zorg) steunnetwerk op te bouwen. Gedurende het jaar wordt de Zienn-begeleiding afgebouwd. Naast Wold&Waard zijn ook de OGGZ-teams en de WMO-consulenten, die in het Westerkwartier de zorg aan burgers coördineren, betrokken bij het project InSightOut.

Jongere leert in de praktijk wat er bij zelfstandig wonen komt kijken

Thuisbegeleiding is goedkoper dan een plek in de crisisopvang en biedt vooral de jongere direct perspectief. Ze leren in de praktijk wat er bij zelfstandig wonen komt kijken: huishouden, budgetteren, dagritme, zelfzorg, administratie, enzovoort. In een reguliere woonsetting krijg je deze woonvaardigheden beter onder de knie dan in een crisisopvang. InSightOut is een soort innovatieve crisisopvang, die we sinds vorig jaar voorbereiden. Lees ook dit nieuwsbericht van december 2016.

Netwerk intact

InSightOut draait als pilot voor jongeren (van 18-27 jaar) uit het Westerkwartier. De jongerenwoning zijn bij voorkeur dicht bij het eigen netwerk, waardoor dat zoveel mogelijk intact kan blijven. Belangrijk onderdeel van het InSightOut-traject zijn ook school of werk/dagbesteding. Er wordt nauw samengewerkt met scholen en aanbieders van werkplekken/dagbesteding.

Financiering

Het project InSightOut wordt mogelijk gemaakt met financiering vanuit het innovatie-atelier Beschermd Wonen van Centrumgemeente Groningen.

Koers Crisisopvang Leek: interventie in plaats van opvang

InSightOut past in de koers van Crisisopvang Leek om, waar mogelijk, crisisopvang te voorkomen. Steeds vaker wordt geen crisisopvang, maar crisisinterventie geboden aan wie –jong of oud- bij de opvang aanklopt. Met crisisinterventie probeert Crisisopvang Leek mensen te bemiddelen naar passende hulp. Schuldhulpverleners, woningcorporaties, hulpverleners, gemeenten, wie maar nodig zijn wordt betrokken om dakloosheid af te wenden of op te heffen. De crisisinterventie is kortdurend, als de hulp geregeld is, stapt Zienn Leek eruit. Het doel is dat mensen in de eigen omgeving kunnen blijven en een (dure) opvangplek niet nodig is. In 2016 heeft Zienn Leek 150 mensen via interventiewerk begeleid.

Info: Lieuwe de Boer, l.deboer@zienn.nl en/of Dorcas Pool, d.pool@zienn.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht