Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Jaarcijfers 2019 Zienn: meer mensen in de Nachtopvang

29 juni 2020

266 mensen bezochten in 2019 de Nachtopvang van opvangorganisatie Zienn in Leeuwarden. Dat is 23% meer dan in 2018. Vooral het aantal jongeren in de Nachtopvang nam fors toe: van 30 naar 61 jongeren.

Meer mensen bleven minder lang in Nachtopvang

Hoewel het aantal bezoekers aan de Nachtopvang met 23% steeg, steeg het aantal bezoeken niet mee. De 266 mensen brachten in 2019 samen 10445 nachten door in de Nachtopvang; in 2018 waren dit er 10149. Mensen bleven in 2019 gemiddeld 39 nachten in plaats van 47, een flinke daling. De nieuwe werkwijze die de Nachtopvang in 2018 inzette om mensen sneller te begeleiden naar een passende vervolgplek, werpt steeds meer vruchten af.

Vooral het aantal jongeren in de Nachtopvang steeg, 23% van alle bezoekers is jonger dan 28 jaar. In 2018 was 14% van de bezoekers jonger dan 28. De stijging zit vooral in de leeftijdscategorie 18-21 jaar. De stijging van het aantal dakloze mensen en vooral jongeren past in het landelijk beeld.

Naast de Nachtopvang heeft Zienn nog 8 opvangvoorzieningen en in de in totaal 9 voorzieningen vingen we 972 mensen op in 2019.

Opvang voorkomen

Voor mensen die zich aanmelden voor een opvangplek in bijvoorbeeld de crisisopvang in Burgum en Leek proberen we opvang te voorkomen met crisisinterventie. In 2019 hielpen we 498 mensen op die manier, een stijging van 36% t.o.v. 2018. Bij crisisinterventie gaan begeleiders naar mensen toe, helpen bij de ergste problemen en regelen vervolghulp. Daarbij betrekken ze iemands netwerk en instanties die van betekenis kunnen zijn. Zo kunnen mensen in de eigen omgeving blijven.

Beschermd Wonen

Naast opvang biedt Zienn ook Beschermd Wonen, zoals in onze sociaal pensions en Zorgopvang De Marene. In 2019 woonden er 298 mensen in de 8 woonvoorzieningen.

Beschermd Wonen kan ook in een eigen woning in plaats van in een woonvoorziening. We bieden ThuisPlus waarbij mensen zelfstandig wonen en begeleiders meerdere keren per week langskomen voor intensieve thuisbegeleiding.

Investeren in dagbesteding

Ook investeren we in werk/dagbesteding, want aan de slag zijn helpt om weer grip te krijgen op het leven en te participeren in de maatschappij. Zo zijn er De Loods, Skrep en –voor jongeren- De Werkerij in Leeuwarden; in 2019 maakten 273 mensen gebruik van het werk- en activeringsaanbod, een stijging van 14%.

Positief financieel resultaat en meer cijfers

Zienn sloot 2019 met een positief financieel resultaat af. Klik voor alle jaarcijfers 2019 van Zienn op deze Infographic Jaarcijfers Zienn 2019.

Samen met Het Kopland

Zienn werkt nauw samen met Het Kopland. We hebben samen een kleine 600 medewerkers en zijn actief in Drenthe, Groningen en Friesland voor ongeveer 2800 mannen, vrouwen, jongeren, kinderen en gezinnen. Klik hier voor meer informatie over de jaarcijfers 2019 van Het Kopland.

Terug naar het nieuwsoverzicht