Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Peter den Oudsten nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Zienn en Het Kopland

19 december 2019

De heer Peter den Oudsten, voormalig burgemeester van de stad Groningen, wordt per 1 januari 2020 voorzitter van de Raad van Toezicht van opvangorganisaties Zienn en Het Kopland. Organisaties die opvang en ondersteuning bieden voor dak- en thuislozen en vrouwen (met eventuele kinderen) die een huiselijk geweldsituatie ontvluchten. Den Oudsten neemt het stokje over van de heer Siem Jansen.

Bekend met het noorden, en met onze doelgroep

In Peter den Oudsten vinden Zienn en Het Kopland een betrokken nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht. Als wethouder in Leeuwarden en burgemeester in Meppel en Groningen kent hij de drie noordelijke provincies –het werkgebied van Zienn en Het Kopland- erg goed.

Wij kennen Den Oudsten bovendien als iemand die zich altijd sterk heeft gemaakt voor mensen in kwetsbare situaties. Blij en trots zijn wij, dat hij per 1 januari 2020 zijn betrokkenheid bij de regio en bij kwetsbare mensen een plek geeft als voorzitter van de Raad van Toezicht van Zienn en Het Kopland.

Ik ken Zienn en Het Kopland als organisaties die zich met veel betrokkenheid inzetten voor dak- en thuisloze mensen, gezinnen en vrouwen en kinderen die hun thuis moeten verlaten vanwege huiselijk geweld. Ze doen prachtig en belangrijk werk en ik draag er graag aan bij dat zij dit in de toekomst goed kunnen blijven doen’, aldus Peter den Oudsten.

De Raad van Toezicht van Zienn en Het Kopland

Peter den Oudsten volgt Siem Jansen op die na de maximale termijn van 8 jaar aftreedt als voorzitter. We bedanken Jansen voor zijn enthousiasme, betrokkenheid en niet aflatende inzet voor Zienn en Het Kopland.

Naast Den Oudsten bestaat de Raad van Toezicht van Zienn en Het Kopland per 1 januari 2020 uit Mw. Nienke Ybema, Dhr. Harjan van Dam, Mw. Paulien Waninge en Mw. Yvette Dijkshoorn. De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op de bestuurlijke, financiële en inhoudelijke gang van zaken binnen de organisaties.

Terug naar het nieuwsoverzicht