Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn en Corona

13 oktober 2020

Wij houden de ontwikkelingen rond corona in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD-instanties. Om besmettingsrisico’s zoveel mogelijk te vermijden hebben we maatregelen genomen. Onze maatregelen vind je hieronder.

Ons uitgangspunt is: goede basiszorg voor onze doelgroep. Omdat het doorgaans om een kwetsbare groep mensen gaat, zijn we alert bij openstelling locaties en ontvangen van bezoek.

Onze Nachtopvang zetten we in deze tijd in om dakloze mensen en zorgmijders met serieuze verschijnselen quarantaine met zorg te bieden, ook overdag.

Onze acties om verspreiding van het corona-virus te beperken en goede (basis)zorg te bieden zijn:

Gebruik mondkapjes

In Nederland is het gebruik van een mondkapje verplicht in overdekte, openbare ruimtes. Zienn en Het Kopland vragen medewerkers, vrijwilligers en bezoek om een mondkapje te dragen in de gemeenschappelijke ruimten. Voor medewerkers die ondersteuning bieden bij cliënten thuis geldt ook: bij binnenkomst dragen we een mondkapje. Als we op 1,5 meter van de cliënt zitten dan mag het mondkapje af.

Voor cliënten geldt dat we ze dringend adviseren een mondkapje te dragen in gemeenschappelijk ruimtes. Dit is geen verplichting. Op de eigen kamer is het niet nodig een mondkapje te dragen. Er zijn voldoende mondkapjes op de locaties aanwezig.

Voor de Nachtopvang in Leeuwarden

  • De Nachtopvang in Leeuwarden blijft open. Voor mensen met serieuze verschijnselen hebben wij een afdeling met 8 isolatie-plekken waar zij ook overdag verblijven en waar zorg en toezicht is. Deze afdeling is voor alle dakloze mensen – ook die van het Leger des Heils – én voor zorgmijders die ziek zijn. Zorgmijders hebben immers geen mensen in hun nabije omgeving om verzorging te kunnen bieden. Deze maatregel is in overleg met de gemeente Leeuwarden en GGD Fryslân.
  • Intakegesprekken met nieuwe cliënten voor de Nachtopvang zijn face-to-face waar dat kan en telefonisch waar nodig

Voor de Dagopvang in Leeuwarden

  • De Dagopvang in Leeuwarden is open voor iedereen die dakloos is, oftewel de mensen die in de Nachtopvang of buiten slapen. We zijn ook open voor thuisloze mensen die baat hebben bij de Dagopvang. Natuurlijk met inachtneming van alle RIVM-maatregelen. Zo hebben we geschoven met meubilair zodat iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar blijft en is er extra aandacht voor hygiëne

Voor De Loods, De Werkerij en Skrep

Voor onze arbeidslocaties De Loods, De Werkerij en Skrep geldt:

  • De Loods is open, om de 1.5 meter te waarborgen is er een limiet aan het aantal bezoekers
  • De Werkerij is open voor alle jongeren. We werken met anderhalve meter afstand van elkaar en er is ruim aandacht voor schoonmaken van de materialen en hygiëne
  • Skrep is open voor mensen die een eigen woonplek hebben in plaats van alleen voor de dakloze mensen (de mensen die in de Nachtopvang of buiten slapen). Niet alle projecten kunnen op volle kracht draaien, omdat soms de ruimte te beperkt is om op anderhalve meter afstand van elkaar te werken. Ook bij Skrep is er ruim aandacht voor schoonmaak, hygiëne en alle andere RIVM-maatregelen

Voor onze medewerkers

Onze medewerkers werken thuis waar dat kan en komen naar het werk waar dat nodig én verantwoord is. Huisbezoeken aan cliënten zijn mogelijk met inachtneming van de RIVM-maatregelen.

Alle medewerkers zetten alles op alles om met inachtneming van de maatregelen de best mogelijke begeleiding te bieden.

Mocht door ziekte bij personeel of cliënten de basiszorg toch in de knel komen, dan schalen we de begeleiding af. We zetten medewerkers die niet in roosters werken dan in voor de dagelijkse ondersteuning. En eventueel ook medewerkers uit de ondersteunende diensten.

Voor onze cliënten

Voor cliënten proberen we de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk door te laten gaan, in elk geval de basiszorg. Als we te maken krijgen met ziekteverschijnselen bij cliënten, dan verblijven ze in isolatie op de eigen zit-/slaapkamer. We betrekken de huisarts, GGD of thuiszorg waar nodig, zeker als er veel medische zorg nodig is of bij een eventuele vastgestelde besmetting.

Voor leveranciers, bezoekers en vrijwilligers

Bezoek van familieleden/vrienden van cliënten, ketenpartners, leveranciers en vrijwilligers proberen we zo veel mogelijk te beperken. De bezoekregeling kan per locatie verschillen omdat we aan de corona maatregelen moeten voldoen. Neem vooraf altijd contact op met de locatie. Per dag mogen maximaal 2 bezoekers per cliënt langskomen. Belangrijk is dat de bezoeker geen ziekteklachten heeft en dat het niet te druk wordt in de voorziening. Bovendien wordt een mondkapje dringend geadviseerd in de algemene ruimtes. Ook hier geldt dat er aandacht is voor handen wassen, de 1,5 meter-regel, schoonmaak enzovoort.

Onze maatregelen gelden tot nadere berichtgeving; bij veranderingen passen we deze pagina aan.

Vragen?

Vragen, tips of opmerkingen? Bel met 0900 – 118 88 81 of mail naar info@zienn.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht