Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn en Corona

13 maart 2020

Wij houden de ontwikkelingen rond corona in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD-instanties. Om besmettingsrisico’s zoveel mogelijk te vermijden hebben we maatregelen genomen. Vanaf 1 juni is er weer meer mogelijk in Nederland en ook binnen Zienn. Onze maatregelen vind je hieronder.

Ons uitgangspunt is de zorg en dienstverlening door te laten gaan waar dat kan. Vanzelfsprekend zetten we ons in voor een goede basiszorg voor onze doelgroep. Omdat het doorgaans om een kwetsbare groep mensen gaat, zijn we alert bij openstelling locaties en ontvangen van bezoek.

Onze Nachtopvang zetten we in deze tijd in om dakloze mensen en zorgmijders met serieuze verschijnselen quarantaine met zorg te bieden, ook overdag.

Onze acties om verspreiding van het corona-virus te beperken en goede (basis)zorg te bieden zijn:

Voor de Nachtopvang in Leeuwarden

  • De Nachtopvang in Leeuwarden blijft open. Voor mensen met serieuze verschijnselen hebben wij een afdeling met 8 isolatie-plekken waar zij ook overdag verblijven en waar zorg en toezicht is. Deze afdeling is voor alle dakloze mensen – ook die van het Leger des Heils – én voor zorgmijders die ziek zijn. Zorgmijders hebben immers geen mensen in hun nabije omgeving om verzorging te kunnen bieden. Deze maatregel is in overleg met de gemeente Leeuwarden en GGD Fryslân. De GGD is ook betrokken bij de zorg.
  • Intakegesprekken met nieuwe cliënten voor de Nachtopvang zijn per 1 juni face-to-face waar dat kan en telefonisch waar nodig

Voor de Dagopvang in Leeuwarden

  • De Dagopvang in Leeuwarden was open voor iedereen die dakloos is, oftewel de mensen die in de Nachtopvang of buiten slapen. Vanaf 1 juni zijn we ook weer open voor thuisloze mensen die baat hebben bij de Dagopvang. Natuurlijk met inachtneming van alle RIVM-maatregelen. Zo hebben we geschoven met meubilair zodat iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar blijft en is er extra aandacht voor hygiëne

Voor De Loods, De Werkerij en Skrep

Voor onze arbeidslocaties De Loods, De Werkerij en Skrep geldt dat vanaf 13 juli:

  • De Loods weer open is, om de 1.5 meter te waarborgen is er een limiet aan het aantal bezoekers
  • De Werkerij weer open is voor alle jongeren. We werken met anderhalve meter afstand van elkaar en er is ruim aandacht voor schoonmaken van de materialen en hygiëne
  • Skrep ook weer open is voor mensen die een eigen woonplek hebben in plaats van alleen voor de dakloze mensen (de mensen die in de Nachtopvang of buiten slapen). Naast de buitenprojecten gaan ook de binnenprojecten weer van start. Nog niet alle projecten kunnen op volle kracht draaien, omdat soms de ruimte te beperkt is om op anderhalve meter afstand van elkaar te werken. Ook bij Skrep is er ruim aandacht voor schoonmaak, hygiëne en alle andere RIVM-maatregelen

Voor onze medewerkers

Onze medewerkers werken thuis waar dat kan en komen naar het werk waar dat nodig én verantwoord is. Huisbezoeken aan cliënten gingen al door waar dat echt nodig was en verantwoord kon. Vanaf 1 juni schalen we de huisbezoeken op met inachtneming van de RIVM-maatregelen.

Gelukkig is onze basiszorg nooit in de knel geweest. Alle medewerkers zetten alles op alles om met inachtneming van de maatregelen de best mogelijke begeleiding te bieden. We mogen rekenen op gedreven krachten (dankjulliewel!)

Mocht door ziekte bij personeel of cliënten de basiszorg toch in de knel komen, dan schalen we de begeleiding af. We zetten medewerkers die niet in roosters werken dan in voor de dagelijkse ondersteuning. En eventueel ook medewerkers uit de ondersteunende diensten.

Voor onze cliënten

Voor cliënten proberen we de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk door te laten gaan, in elk geval de basiszorg. Als we te maken krijgen met ziekteverschijnselen bij cliënten, dan verblijven ze in isolatie op de eigen zit-/slaapkamer. We betrekken de huisarts, GGD of thuiszorg waar nodig, zeker als er veel medische zorg nodig is of bij een eventuele vastgestelde besmetting.

Voor leveranciers, bezoekers en vrijwilligers

Bezoek van familieleden/vrienden van cliënten, ketenpartners, leveranciers en vrijwilligers kan vanaf 1 juni weer. De bezoekregeling kan per locatie verschillen. Er mag 1 bezoeker tegelijkertijd komen. Belangrijk is dat de bezoeker geen ziekteklachten heeft en dat het niet te druk wordt in de voorziening. Ook hier geldt dat er aandacht is voor handen wassen, de 1,5 meter-regel, schoonmaak enzovoort.

Onze maatregelen gelden tot nadere berichtgeving; bij veranderingen passen we deze pagina aan.

Vragen?

Vragen, tips of opmerkingen? Bel met 0900 – 118 88 81 of mail naar info@zienn.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht