Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn en Het Kopland: eenheid van toezicht

3 februari 2017

Zienn en Het Kopland (maatschappelijke – en vrouwenopvang in Groningen en Drenthe) hebben sinds 1 februari 2017 een eenheid van toezicht. Dat houdt in: beide organisaties hebben een eigen Raad van Toezicht, van dezelfde samenstelling. Daarmee is de personele unie tussen de twee uitgebreid. Er is sinds 1 juli een personele unie op bestuurlijk niveau: Zienn en Het Kopland hebben beide Alice Vellinga als bestuurder.

Eenheid van toezicht

Mw. Miryam Breeuwer en mw. Bianca Kaatee hebben onlangs afscheid genomen van de RvT Zienn. Op 1 februari zijn 3 nieuwe leden uit de RvT van Het Kopland bij Zienn benoemd en andersom. Beide organisaties hebben dus een eigen Raad van Toezicht, met dezelfde samenstelling. Zo ontstaat eenheid van toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht

De RvT telt de volgende leden (op de foto vlnr): dhr. Willem Smink, dhr. Siem Jansen, dhr. Dick Janssen, mw. Gea Boerma, dhr. Harjan van Dam en dhr. Johan Diks.
Jansen, Van Dam en Diks maakten al deel uit van de RvT Zienn; Janssen, Boerma en Smink van de RvT Kopland. Bij beide raden is dhr. Siem Jansen voorzitter en dhr. Willem Smink vice-voorzitter.

Eenheid van toezicht versterkt

Zienn en Het Kopland werken sinds juli 2015 samen. Dat gebeurt vooral op inhoud en ondertussen verkennen we of en hoe de samenwerking organisatorisch vorm kan krijgen. Eenheid van toezicht versterkt de binding tussen beide organisaties en maakt de bestuurbaarheid eenvoudiger.

Terug naar het nieuwsoverzicht