Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn is per 1 januari aanbieder in de Wlz-GGZ

26 november 2020

Mensen die als gevolg van psychische problemen langdurig zorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 zorg krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Zienn wordt per 1 januari 2021 aanbieder in Friesland en Groningen. Onze samenwerkingspartner Het Kopland wordt aanbieder in Groningen en Drenthe. Onlangs zijn contracten ondertekend met zorgkantoren Zilveren Kruis en Menzis. Samen bieden Zienn & Het Kopland in negen locaties Wlz-zorg.

Mooie oplossing

We zijn blij met de Wet langdurige zorg. Het is een mooie oplossing voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. Geen papieren rompslomp meer rondom de aanvraag van herindicaties en niet langer de onzekerheid over of de zorg door kan gaan. In de Wlz is de financiering van de zorg door de zorgkantoren blijvend geregeld. Dat geeft rust! Zo’n 200 van onze cliënten gaan over naar de Wlz en we kunnen nieuwe cliënten ontvangen.

We bieden Wlz-GGZ en Wlz-V&V

De Wet langdurige zorg valt op te delen in meerdere categorieën: GGZ, V&V (verpleeghuiszorg) en VG (verstandelijk gehandicaptenzorg. Wlz V&V-aanbieder waren we al en bieden we in Zorgopvang De Marene in Leeuwarden. Vanaf 1 januari 2021 zijn we dus ook Wlz GGZ-aanbieder.

Waar bieden we de zorg?

Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen terecht in onze Beschermd Wonen-voorzieningen:

  1. Sociaal Pension Sneek
  2. Sociaal Pension Drachten
  3. het Sociaal Pension Hoekstersingel Leeuwarden
  4. Sociaal Pension Bonifatiusplein Leeuwarden
  5. Zorgopvang De Marene Leeuwarden – hier bieden we ook Wlz Verpleeghuiszorg
  6. Sociaal Pension Hoogezand
  7. Ommelanderhuis Groningen
  8. Damsterdiephuis Groningen – geclusterd via het Volledig Pakket Thuis*
  9. Beschermd Wonen Noorderstationsstraat Groningen – geclusterd via het Volledig Pakket Thuis*
  10. Beschermd Wonen Emmen

De eerste 6 voorzieningen zijn van Zienn, de laatste 4 van Het Kopland. *In Beschermd Wonen Noorderstationstraat en Damsterdiephuis (beide in Groningen) bieden we de zorg geclusterd via het Volledig Pakket Thuis (Vpt). Cliënten huren de woonruimtes in de voorziening van de woningcorporatie (scheiden wonen-zorg) en krijgen de zorg via een Volledig Pakket Thuis (Vpt) van ons.

Ook cliënten met bijvoorbeeld een Forensische Zorg- of Beschermd Wonen-indicatie kunnen in de locaties terecht.

Veel ervaring

De Wlz-GGZ is bedoeld voor die mensen die zich gevolg van psychische problemen moeilijk zelf kunnen redden en zelf nauwelijks tot geen regie kunnen voeren op hun hulpvraag en zorg. We hebben veel ervaring in de omgang met en begeleiding van deze groep. Ook in combinatie met problematiek als verslaving. Onze begeleiding is altijd krachtgericht, aan de hand van de methodiek Krachtwerk. Voor de behandeling van psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen werken we nauw samen met aanbieders in de ggz en verslavingszorg.

Meer weten of aanmelden?

Meer weten? Iemand aanmelden? Neem dan contact op met ons Aanmeldpunt. Daar is ook meer informatie over wachttijd en kosten.

Terug naar het nieuwsoverzicht