Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn start met ThuisPlus team in Friesland

15 juli 2020

Zienn start in juli 2020 met een ThuisPlus team in Friesland. ThuisPlus is er voor mensen die zelfstandig willen (blijven) wonen en daar hulp bij nodig hebben. Begeleiders komen thuis bij hen langs en ondersteunen waar nodig, zodat ze thuis kunnen blijven wonen. Het team in Friesland heeft een brede expertise en biedt snelle, intensieve hulp op maat.

Thuis (blijven) wonen met ondersteuning op maat

Voor sommige mensen is het moeilijk om goed voor zichzelf en hun huishouden te zorgen. Dat kan bijvoorbeeld komen door psychiatrische problemen in combinatie met een verslaving. Met ThuisPlus komen begeleiders van Zienn langs om hen thuis te ondersteunen. ThuisPlus kan voorkomen dat mensen in een instelling moeten worden begeleid maar het kan ook een vervolgstap zijn na een periode van leven in een voorziening voor Beschermd Wonen. De overgang naar zelfstandigheid in een eigen huis kan lastig zijn voor mensen met meervoudige problematiek. Om te voorkomen dat ze terugvallen in oude gewoontes, is ondersteuning op maat met ThuisPlus een goede oplossing.

Met de start van dit ThuisPlus team in Friesland kunnen we nog meer mensen thuis ondersteunen. Vanuit iedere locatie in Friesland neemt één HBO-geschoolde medewerker deel aan het team.  Hiermee garanderen we  een brede expertise en beschikbaarheid in grote delen van Friesland. Als mensen terugvallen, kunnen zij tijdelijk logeren in bestaande voorzieningen van Zienn. Ze kunnen ook deelnemen aan activiteiten die wij bieden aan volwassen en jongeren. Juist die combinatie biedt veel kansen om te werken aan (meer) zelfstandigheid en perspectief voor de toekomst.’ aldus Nynke Plantinga, hoofd regio Friesland.

Snelle, intensieve ondersteuning aan huis

Binnen ThuisPlus wordt zowel geplande als ongeplande zorg geleverd. Mensen huren zelf een woning en begeleiders komen bij hen langs. Ook ’s nachts als dat nodig is. De begeleiding is gericht op zelfstandig kunnen blijven wonen en het opbouwen van een zinvol leven. Wat ze daarvoor nodig hebben verschilt per persoon.

Monica Behage, begeleider in het ThuisPlus team in Friesland: ‘ThuisPlus is snelle, intensieve ondersteuning aan huis. We komen zo vaak als nodig langs bij iemand. Dit kan meerdere keren per week zijn, maar ook meerdere keren per dag. Daarover maken we samen met de cliënt afspraken, maar we gaan buiten deze afspraken ook langs als we signaleren dat er extra hulp nodig is. Zo bieden we echt hulp op maat.

Ervaring opdoen en je blijven ontwikkelen

Overdag aan de slag zijn zorgt voor ritme, structuur en zingeving. Zienn biedt naast de begeleiding aan huis ook ondersteuning bij het opdoen van vaardigheden gericht op werken en leren. Zo zijn jongeren welkom in De Werkerij, een voorziening van Zienn in Leeuwarden gericht op de ontwikkeling van deze vaardigheden.

De Werkerij biedt maatwerk, zowel in de duur van een traject, de intensiteit van de coaching en de activiteiten die we aanbieden. Jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen, bijvoorbeeld na schooluitval en ernstige problemen thuis, werken hier aan een goed toekomstperspectief. Jongeren hebben nog veel ontwikkelmogelijkheden richting werken en leren. Hoewel ze soms de moed al hebben opgegeven, ontdekken ze in De Werkerij hoeveel er nog mogelijk is’, vertelt Peter Damsma, hoofd van De Werkerij. ‘Met ThuisPlus aan huis en gerichte ondersteuning in De Werkerij zorgen we dat op alle levensgebieden weer perspectief ontstaat voor een zelfstandige toekomst.

Ook voor volwassenen biedt het ThuisPlus team in Friesland maatwerk in het vinden van passende bezigheden gericht op activering en participatie. Ze kunnen terecht in De Loods, een voorziening voor bezigheden overdag, of het DAC (Dag Activiteiten Centrum) binnen de Dagopvang van Zienn. Het DAC is een laagdrempelige plek voor mensen die op straat leven. Ze kunnen daar binnenlopen en Zienn gaat met ze aan de slag om ze te motiveren tot meedoen aan activiteiten. Zo krijgen ze de kans om te ontdekken wat ze willen en kunnen. Vanuit dat inzicht komen mensen die dachten dat er geen enkel perspectief meer voor ze was, toch in actie richting een zelfstandig bestaan.

Aanmelden of meer informatie

Neem voor aanmelding en meer informatie contact op met het team via thuisplus@zienn.nl of 088 – 066 34 80.

Terug naar het nieuwsoverzicht