Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn start met Veerkracht aan Huis

21 mei 2020

Zienn start vanuit Crisisopvang Leek en Burgum met Veerkracht aan Huis. De aanleiding hiervoor is dat spanningen in gezinnen kunnen toenemen nu veel mensen aan hun huis gekluisterd zijn. Voor kinderen kunnen onveilige situaties ontstaan. Met deze ambulante jeugdhulp willen we op tijd hulp bieden en daarmee voorkomen dat situaties escaleren.

Nieuw aanbod vanuit Crisisopvang

Veerkracht aan Huis is een vorm van ambulante jeugdhulp. We bieden deze hulp aan in de gemeenten Westerkwartier, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Noardeast Fryslân en Dantumadiel.

Het aanbod is bedoeld voor gezinnen met kind(eren) waar sprake is van ruzie thuis, een complexe scheiding of (dreiging van) een onveilige thuissituatie. Kinderen zijn zeer gevoelig voor spanningen in huis. Dat uit zich in angsten, gedragsproblemen, problemen op school of slaapproblemen. Samen met hen leggen we de basis voor (weer) een veilige thuissituatie.

Veerkracht aan Huis in tijden van het coronavirus

Een begeleider van Zienn komt bij een gezin thuis om ouders en kinderen te ondersteunen. Zo werken we in de vertrouwde omgeving van het kind aan een veilige thuissituatie.

In tijden van het coronavirus werken we volgens de richtlijnen van het RIVM. Zo wordt van tevoren gevraagd of er gezondheidsklachten zijn bij het gezin, wordt er voldoende afstand gehouden en zonodig wordt er telefonisch gewerkt.

Veerkracht als methodiek

De methodiek die we gebruiken bij de begeleiding is Veerkracht. Dit is speciaal ontwikkeld voor kinderen en hun ouders in stressvolle en/of onveilige situaties. Aan de hand van activiteiten en gesprekken werken we aan vaardigheden die ouders en kinderen helpen.

We werken systeemgericht. Dat wil zeggen dat we alle gezinsleden betrekken bij de hulpverlening en oog hebben voor hoe ze met elkaar omgaan. Indien nodig werken we samen met andere organisaties zoals de lokale teams van de gemeente of andere zorgaanbieders.

Meer informatie, vragen en aanmelding

Gezinnen worden verwezen naar deze hulp door een wijk- of gebiedsteam, de huisarts of het CJG. Neem voor meer informatie contact op met aanmeldpunt@zienn.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht