Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn en duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp binnen Zienn. Daar investeren we erin. Duurzaamheid gaat bij ons niet alleen over duurzame en energiezuinige panden, maar ook over duurzame zorg en begeleiding voor onze cliënten. En over duurzame inzetbaarheid van personeel. Lees hieronder hoe wij investeren in duurzaamheid.

Duurzame panden

Onder de naam ‘Op weg naar nul’ werken we sinds 2013 aan duurzame en zo energiezuinig mogelijke panden. We zijn gestart met een energiescan van al onze panden, als een soort 0-meting. En vervolgens hebben we per pand een passend plan met energiebesparende maatregelen gemaakt en uitgevoerd. We plaatsten zonneboilers, zonnecollectoren, slimme energiemeters, gasabsorptiepompen, warmtewerende en –besparende folie, isolatie, LED verlichting, zonnepanelen enzovoort.

Het prachtige resultaat van deze inspanningen is dat we inmiddels fors minder gas en stroom gebruiken. Onze gas- en energierekeningen zijn gedaald met maar liefst 30%. Het geld dat we besparen, gebruiken we om de pensionbijdragen zo laag mogelijk te houden. Bij nieuwbouw en betrekking van nieuwe locaties gaan we vanzelfsprekend na hoe dit zo energiezuinig en duurzaam mogelijk kan. Onze in 2018 gerealiseerde Tiny Houses in Drachten bijvoorbeeld zijn voorzien van de nieuwste snufjes op het gebied van energiezuinigheid.

Al onze duurzaamheidsmaatregelen rapporteren we in het kader van informatieplicht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl

Duurzaamheid in de zorg

Duurzame zorg betekent voor ons zorg en ondersteuning die écht een verschil maken in een mensenleven. Daarvoor gebruiken wij krachtgerichte begeleidingsmethodieken als Krachtwerk, Veerkracht (voor kinderen) en CTI. Met die methodieken ontdekken mensen wat ze graag willen en wat ze zelf aan talenten en vaardigheden in huis hebben. Ze ontdekken hoe ze hun talenten in kunnen zetten om problemen aan te pakken, een nieuwe start te maken en moeilijke situaties in de toekomst zelf constructief het hoofd kunnen bieden.

We wijzen mensen ook op wat een ander voor ze kan betekenen. Dat doen we door iemands informeel (familie, vrienden) netwerk en formeel netwerk (professionele hulporganisaties) te betrekken bij de zorg en ondersteuning. Wat je zelf lastig vindt om aan te pakken, daar kan een ander immers bij helpen.

De eigen kracht van mensen vormt de basis van ons handelen. Om deze eigen kracht te versterken is gezondheid belangrijk. Iemand die gezond is, kan en wil namelijk dingen doen en dat vergroot de grip op het leven. Gezondheid bepaalt zo ook mede de kwaliteit van leven. Lees meer hierover in ons Gezondheidsbeleid.

Onze 650 medewerkers zetten in de begeleiding alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken en worden daar blijvend in getraind aan de hand van onze trainingen Krachtwerk en Motiverende Gespreksvoering.

Duurzame inzetbaarheid personeel

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun werk goed kunnen doen en goed inzetbaar blijven in de functie die bij ze past. Duurzame inzetbaarheid gaat bij ons over gezondheid, vitaliteit, een gezonde werk- en privébalans en ruimte voor loopbaanontwikkeling. Daartoe hebben we een  verzuim- en gezondheidsbeleid. Daarnaast hebben alle medewerkers een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Medewerkers kunnen met het individueel keuzebudget hun arbeidsvoorwaarden zo inrichten dat er een optimale balans ontstaat tussen werk en de privésituatie. Met het IKB kunnen ze een scholing volgen bijvoorbeeld of extra verlof kopen. Het eigen loopbaanbudget kunnen medewerkers  gebruiken voor loopbaanontwikkeling of om te werken aan de eigen vitaliteit. Al onze medewerkers kunnen zich bovendien aansluiten bij de GGZ Ecademy en Goodhabitz en daar online cursussen en trainingen volgen om vakinhoudelijk en/of persoonlijk te groeien.

In 2020 hebben we in het medewerkerstevredenheidsonderzoek gevraagd naar duurzame inzetbaarheid. 97% beoordeelt de eigen gezondheid en vitaliteit als goed en medewerkers geven de eigen duurzame inzetbaarheid gemiddeld een 8,3. Mooie resultaten!