Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Organisatiestructuur

Zienn werkt nauw samen met Het Kopland. Dakloosheid en huiselijk geweld (duurzaam) voorkomen, dát is onze gezamenlijke drijfveer.

Bestuur en managementteam Het Kopland en Zienn

Zienn en Het Kopland zijn stichtingen met een gezamenlijke bestuurder; Marita Schreur. Zij legt als bestuurder verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht.

  • Mevr. Marita Schreur, bestuurder
  • Dhr. Bas van Mierlo, manager Opvang & Ondersteuning Groningen en Drenthe
  • Mevr. Lara de Bruin, manager Opvang & Ondersteuning Friesland
  • Mevr. Erika Rutgers, controller/manager Financiën

Raad van Toezicht Het Kopland en Zienn

Zienn en Het Kopland hebben een gezamenlijke Raad van Toezicht. Deze bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. Peter den Oudsten (voorzitter)
  • Mw. Paulien Waninge
  • Mw. Yvette Dijkshoorn
  • Mw. Nienke Ybema
  • Dhr. Harjan van Dam

Regio-indeling

Ons werkgebied Friesland, Groningen en Drenthe hebben we opgedeeld in regio’s en clusters die worden aangestuurd door een hoofd. Ook de ondersteunende diensten worden aangestuurd door een hoofd. De hoofden vormen het middenkader.

Elke regio of cluster telt verschillende voorzieningen voor opvang, wonen of ambulante ondersteuning. Daar ondersteunen de medewerkers de cliënten. Met deze regio- en cluster-indeling kunnen we mensen in of vlakbij hun eigen, vertrouwde omgeving ondersteunen. En staan wij bovendien dichter bij lokale gemeenten en bij collega-zorgaanbieders. Met hen werken we samen om mensen te helpen die de grip op het leven kwijt zijn geraakt.