Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Dit is Zienn

Onze visie:

Iedereen moet kunnen blijven meedoen in de samenleving. Ook mensen zonder dak of thuis. Want iedereen is en blijft burger. Daar doet bijzonder gedrag of vervreemding van de gemeenschap niets aan af. Autonomie is belangrijk: mensen willen en kunnen zelf richting geven aan hun leven. Ondanks verlies en tegenslag beschikken mensen over een bijzondere veerkracht om te herstellen. Door de eigen competenties te herkennen en te benutten en met steun van de omgeving hebben mensen het vermogen om hun leven weer op te pakken en te veranderen.

Onze missie:

Zienn is er altijd voor mensen die dakloos zijn of worden!

Meer info op de pagina visie, missie, kernwaarden.

Beleidsplan 2015-2018 ‘Zienn gaat verder’

Vanaf 1 januari 2015 zijn de AWBZ, de Jeugdwet en de Participatiewet overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gemeenten hebben de regie in het sociaal domein. Veel gemeenten zijn bezig met de oprichting van wijk- en gebiedsteams die inwoners eerstelijns zorg en hulp bieden. Bovendien stimuleren ze mensen om ook hulp uit het eigen netwerk te halen. En ze helpen mensen om die hulp te organiseren. In dat nieuwe sociaal domein is ook Zienn actief. Wij hebben 3 strategische keuzes gemaakt.

  1. We kiezen voor de meest kwetsbare burgers
  2. We willen pleitbezorger zijn
  3. We fungeren als vangnet én als opstap

Hoe we dit doen? Dat leest u in ons beleidsplan 2015-2018 ‘Zienn gaat verder’ (bladerbare pdf). En de onderstaande animatie vertelt het in 2 minuten: