Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Dit is Zienn

Zienn werkt samen met met Het Kopland

Zienn werkt heel nauw samen met Het Kopland. Het Kopland is, net als Zienn, een opvangorganisatie. Waar Zienn zich inzet voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden in Friesland en Groningen, doet Het Kopland dat in Groningen en Drenthe. Naast opvang, wonen en ambulante ondersteuning aan dakloze mensen, biedt Het Kopland ook Vrouwenopvang. Samen zetten we ons in voor jongeren, mannen, vrouwen, gezinnen in de drie noordelijke provincies. We hebben een gezamenlijke missie en visie.

Over onze organisatie

Zienn & Het Kopland hebben een gezamenlijke Raad van Toezicht, een gezamenlijke bestuurder, gezamenlijk management en ook alle ondersteunende diensten zijn samengevoegd. Het centraal kantoor zit in Leeuwarden en al onze locaties zijn verspreid over Friesland, Groningen en Drenthe. We hebben veel in huis voor dakloze mensen, thuisloze mensen en vrouwen/gezinnen die huiselijk geweld ontvluchten. We komen bij mensen thuis om hulp te bieden en opvang te voorkomen. Is opvang toch nodig, dan hebben we verschillende opvanglocaties voor gezinnen, jongeren, volwassenen. En wie moeite heeft met zelfstandig wonen, kan bij ons Beschermd Wonen.

Lees hier meer over de organisatiestructuur van Zienn. Binnenkort krijgen Zienn & Het Kopland een gezamenlijke website, waar onze gezamenlijke organisatie-activiteiten te zien zijn.

Werken bij Zienn

Bij ons aan de slag? Op onze vacaturepagina vind je ook vacatures van Het Kopland. Wij werken krachtgericht. Dat zie je terug in onze begeleidingsmethodiek Krachtwerk waarmee we cliënten wijzen op hun krachten en talenten. We stimuleren ze die talenten in te zetten om hun wensen te realiseren. En we betrekken ook hun netwerk bij de hulpverlening waar dat kan. Want wat je zelf moeilijk vindt, daar kan een ander misschien bij helpen. Krachtgerichtheid zie door onze hele organisatie terug, ook in hoe we als medewerkers in het werk staan en met elkaar omgaan. Kansen, oplossingen, resultaatverantwoordelijkheid, medezeggenschap en professionaliteit zijn sleutelwoorden in onze organisatie.

Zienn steunen?

Wij doen ons werk met geld van landelijke, provinciale en lokale overheid. Daarmee kunnen we wat nodig is. Giften en donaties zijn altijd meer dan welkom. Daarmee realiseren we de welkome extra’s: denk aan speel- en leervoorzieningen voor de kinderen in onze opvang, aan meubilair om onze binnen- en buitenruimtes gezellig in te richten, aan recreatiemogelijkheden en aan nog veel meer. Hier lees je hoe je Zienn kunt steunen.

Over onze naam en geschiedenis

De geschiedenis van Zienn gaat meer dan honderd jaar terug. Heel vroeger heetten we Practische Hulp. Lees hier hoe het allemaal begon. Inmiddels zijn we Zienn, een naam met een treffende betekenis.